Hvorfor har lydkvaliteten til Gear IconX endret seg?

Har du merket en endring i ytelsen til Gear IconX-øretelefonene etter noen tids bruk, er det ingen grunn til bekymring. Det kan skyldes en tilkoblingsfeil eller et vedlikeholdsproblem som er enkelt å løse.

Hindre eventuelle avbrudd i tilkoblingen ved å sørge for at det trådløse nettverket fungerer og holde øretelefonene unna elektromagnetiske kilder.

Sikre optimalt signalmottak ved å sørge for at de to tilkoblede Bluetooth-enhetene ikke befinner seg mer enn fem meter fra hverandre. 

Advarsel: Maksimal garantert avstand kan variere avhengig av eksterne forhold under bruk.

Øretelefonene skal alltid holdes rene. Sørg for at de er fri for smuss som for eksempel ørevoks, da det kan gi vesentlig dårligere lydkvalitet.

Slik rengjør du IconX

IconX har et rengjøringssett for enkelt vedlikehold, som hindrer oppbygning av smuss og sikrer glimrende lydkvalitet.


Rengjøringssettet inneholder: 

  • Børste
  • Stykker med metalltrådduk
1 Fjern lagrene fra øretelefonene.
Fjern proppene
2 Bruk spesialbørsten som følger med til å børste dem forsiktig fri for smuss.
Bruk børsten for å forsiktig fjerne rester og skitt
3 Sett lagrene tilbake på plass.
Sett tilbake proppen

Opplever du fortsatt dårlig lydkvalitet eller lavere lydvolum, skifter du metalltrådduken:

1 Fjern lagrene fra øretelefonene.
Fjern proppene
2 Fjern metalltrådduken med den spisse enden av en tannbørste.
Fjern maskenettet forsiktig med den spisse enden av børsten
3 Fjern reservetrådduken fra platen i rengjøringssettet.
Ta et nytt maskenett fra rengjøringskittet
4 Sett inn den nye trådduken.
Erstatt det gamle maskenettet med det nye
5 Sett lagrene på plass igjen.
Sett tilbake proppen

Takk for din tilbakemelding