Hvordan redigerer jeg kanalrekkefølgen på min 2014-TV?

I første rekke trenger du å aktivere Rediger kanalnummer ved å gå på Meny > Kringkasting > Rediger kanalnummer > Aktiver.
Etter det går du på Meny > Kringkasting > Rediger kanal.Her velger du kanalen du vil flytte, ved å velge den og markere den.
Trykk på "Endre nummer" på venstre sideog velg plaseringen på kanallisten og trykk "Enter".

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding