Windows 10 S-kompatibel systeminformasjon

● Windows 10 S

Nettsiden skal oppdateres etterhvert som nye Windows 10 S-kompatible modeller blir tilgjengelige.
(The webpage is to be updated as new Windows 10 S compatible models become available.)