Brand

Vår resa för en bättre
Samsung Galaxy

Innovativ förpackning, återvunna material och mer. Så här kommer Samsung att förbättra sina mobila produkter fram till 2025.

Vi strävar till att agera mer hållbart i hela vår mobilverksamhet, alltså inom allt arbete kopplat till tillverkningen av våra mobilproduter och deras förpackningar, genom vårt nya hållbarhetsinitiativ. Vi strävar till att skapa bättre produkter under hela produktlivscykeln, från produktdesign till förpackningar, förbrukning och återvinning. Vi har bland annat som mål eliminera all engångsplats i våra mobilprodukters förpackningar senast år 2025.

Hur vi förbättrar våra mobilprodukter fram till 2025

Denna resa börjar med fyra åtaganden som hjälper till att förbättra våra produkter, från produktion till avfallshantering, fram till 2025.

Använda återvunnet material i våra alla nya mobilprodukter

Vi strävar till en mer cirkulär ekonomi, där material kan återvinnas och återanvändas istället för att slängas. Vi har därför som mål att från år 2022, och senast år 2025, inkludera återvunnet material i alla nya mobilprodukter. Exempel på dessa material är PCM-plast (post-consumer materials) och havsplast.

Utesluta engångsplast i våra mobilförpackningar

Samsung strävar till att skapa mer miljömedvetna lösningar, bland annat genom att ersätta engångsmaterial i produktförpackningar. Som exempel på detta jobbar vi med att ersätta engångsplast (t.ex. skyddsplastet i vinyl på mobiler) i våra produktförpackningar med mer hållbara material, som exempelvis återvunnet plast, samt FSC-certifierat* och återvunnet papper. Vårt mål är att eliminera all engångsplast i våra produktförpacknignar för mobiler till år 2025.

*) FSC (Forest Stewardship Council) och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Minska energiförbrukningen i standby-läge för alla våra smartphoneladdare

Vi på Samsung anser att energibesparande teknik är viktig för att minska den totala energiförbrukningen och öka energieffektiviteten i våra produkter. Strömförbrukning i standby-läge – när laddaren förblir ansluten till elnätet när telefonen är fulladdad eller frånkopplad – är en bidragande orsak till slöseri med ström. Vi har minskat energiförbrukningen i standby för alla Samsung Galaxy-smartphoneladdare¹ till 0,02 W (år 2021), och vi kommer att arbeta för att få ner det till under 0,005 W år 2025 - alltså ett mål på en minskning på 75% jämfört med nivån år 2021. Detta innebär att vi gör det möjligt för våra användare att spara energi utan att kanske själva inse det.

Minska avfall till deponi och minska e-avfall

Vi strävar efter att minska mängden avfall som skickas till deponier genom att minska mängden avfall som genereras i vår verksamhet; alltså i våra fabriker och på våra kontor. År 2020 skickades 95% av den globala mändgen avfall som genererats i vår verksamhet till återvinning istället för deponi. Vi fortsätter att minska e-avfall på global nivå genom att förlänga våra produkters livslängder (bl.a. genom bättre batterier och energieffektivitet), förbättra produktdesignprocesser och fortsätta med initiativ som exempelvis vårt Inbyte. I detta program tar vi tillbaka gamla produkter för att ge dem nytt liv, istället för att skicka dem till deponier. Andra exempel på hur vi förlänger våra produkters livslängder är att alla våra produkter genomgår noggranna tester som bland annat mäter produkternasmotståndskraft, hur vatten- och dammtåliga de är, samt livslängd. Vidare erbjuder vi upp till tre mjukvaruuppdateringar och minst fyra års säkerhetsuppdateringar till Samsung Galaxy-mobiler, samt reparationsservice, så att våra kunder kan använda våra produkter längre.

Hur vi upprätthåller våra åtaganden

Samsungs nya hållbarhetsinitiativ drivs av vår öppenhet till samarbete, och definierar hur Samsung kommer att vidta konkreta åtgärder i vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med våra användare, partner och branschkollegor för att accelerera och förstärka våra ansträngningar på global nivå i enlighet med ovan nämnda mål. Vi kommer också att fortsätta utveckla innovationer för att anta nya utmaningar under de kommande åren.

Ge din Samsung Galaxy ett nytt liv

¹Baserat på laddare för Samsung Galaxy-smartphones på 15W, 25W och 45W.

Läs dessa artiklar nu