Naladenie staníc od poskytovateľa Skylink – rady R, RU, QR

Tento návod popisuje, ako naladiť stanice od poskytovateľa Skylink s využitím FastScanu. Tzn., že stanice už budú zoradené. Avšak nie je možné meniť ich poradie a nie je možné k tomuto zoznamu pridať stanice z iných družíc.

1 Overte, že je kábel od satelitu pripojený (zaskrutkovaný) do satelitného konektora v TV označeného ako Satelite, alebo Satelite Main. Potom stlačte na ovládači Domovské tlačidlo a otvorte nastavenie.
image
image
2 Otvorte položku Vysielanie a ďalej potvrďte Nastavenie automatického ladenia.
image
image
3 Potvrďte Automatické ladenie, ďalej Štart.
image
4 Otvorte riadok Anténa a zvoľte Skylink. Ďalej potvrďte Nastavenie LNB. Tu sú predpripravené 4 družice, Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Eutelsat 9°E, Hotbird 13°E.
image
5 Skylink vysiela väčšinu staníc na Astre 23,5, pár ešte aj na Astre 19,2. Záleží na vašej parabole, či máte príjem z 1, alebo viac družíc. V našich podmienkach sa najčastejšie používa LNB konvertor pre 1, alebo pre 2 družice, a to Astru 19,2 a 23,5 (z toho dôvodu, že z pozemského pohľadu sú na obežnej dráhe blízko seba). TV je prednastavená práve na najčastejšie prípady (zhruba 90% parabol), buď 1 konvertor, alebo 2 konvertory s tým, že Astra 19,2 je primárna a má hodnotu režimu diseqc (prepínač) 1/4, Astra 23,5 je sekundárna a vyžaduje hodnotu 2/4. V nastavení Astry 19,2 nič nemeníte (aj keď nebude žiadny signál) a vpravo potvrďte Ďalej.
image
6 Zobrazí sa nastavenie pre Astru 23,5. Sledujte dole signál a názov siete. V prípade, že sa zobrazí hodnota signálu a názov siete M7 Group, je všetko v poriadku a môžete potvrdiť vpravo Ďalej. (V prípade, že by tam nebolo M7 Group (ale napr. BetaDigital), je nutné skúsiť inú hodnotu Režimu DiSEqC, nejskôr 1/4.) Ďalšie dve družice sa neladia, potvrďte u nich Ďalej a nakoniec Zatvoriť.
image
7 Potvrďte Ladenie. Vyhľadávanie signálu trvá zhruba minútu. (Na Slovensku bude vo výbere operátora nastavená Slovenská republika).
image
8 Obrazovky s prebiehajúcim ladením.
image

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu