Ako usporiadať naladené kanály na TV?

Tento návod popisuje, ako usporiadať naladené stanice. Na anténe s názvom poskytovateľa napr. Skylink, usporiadať stanice nie je možné, poradie určuje poskytovateľ.

1 Je potrebné vyvolať Zoznam kanálov. Na klasickom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo CH List. Na smart ovládači podržte dlhšie tlačidlo CH. Zobrazí sa krok 2. Alebo je možné využiť multifunkčnú cestu. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo s ikonou Domčeka, mali by ste byť na dlaždici Živé vysielanie, pokiaľ nie, prejdite na ňu. Stlačte šípku nahor, resp. horný priestor na kruhovom voliči, v prípade smart ovládača. Potom sa presuňte na Zoznam kanálov a potvrďte.
2 Zobrazil sa Zoznam kanálov. Stlačte šípku vpravo, otvorí sa postranné menu.
3 Stlačte šípku nahor, označí sa položka Upraviť kanály, potvrďte.
4 Zobrazí sa rozhranie, kde je možné označiť stanice. Anténa/Kábel.

a) Na pozemnom alebo káblovom vysielaní, teda typ Anténa alebo Kábel, je možné radiť iba po jednej stanici. Stlačením potvrdzovacieho tlačidla zaškrtnite  stanicu, ktorú chcete prečíslovať / premiestniť. Šípkou vpravo sa presuňte na dlaždicu Zmeniť číslo a potvrďte.

b) Stanica sa stane „plávajúca“, dá sa premiestňovať šípkami nahor/nadol.

c) Alebo je možné stlačiť číslo na ovládači, resp. na smart ovládači vyvolať virtuálnu klávesnicu a potvrdiť číslo, napr. č. 1.

d) Nakoniec je potrebné danú pozíciu potvrdiť stlačením potvrdzovacieho tlačidla. Stanica je na pozícii č. 1. A môžete pokračovať ďalšou stanicou.

5 Zobrazí sa rozhranie, kde je možné označiť stanice. Anténa/Kábel.

a) Na Satelitnom vysielaní je možné premiestniť viac staníc naraz Stlačením potvrdzovacieho tlačidla zaškrtnite stanicu alebo stanice, ktorú alebo ktoré chcete prečíslovať / premiestniť. Až budete mať dokončený výber, šípkovu vpravo sa presuňte na dlaždicu Zmeniť číslo a potvrďte.

V našom prípade sme označili 3 stanice, nie je nutné, aby boli označené za sebou, môžu byť zaškrtnuté na ľubovoľnej pozícii.

b) Stanice sa ponoria do seba a stanú sa „plávajúce“. Pomocou šípiek nahor / nadol, alebo stlačením / potvrdením čísla, sa premiestnite na vybranú pozíciu a potvrďte. Stanice sa uložia za sebou.

Poznámka: 

Ako už bolo napísané vyššie, na druhu antény pomenovanej ako poskytovateľ (Skylink, Freesat) nie je možné meniť poradie kanálov, je to dané poskytovateľom.

 

Stanice je možné exportovať aj na USB a radiť v PC, návod s odkazom na inštalačný súbor (spodná polovica  stránky): https://www.samsung.com/cz/smarttv/navody/usporiadanie-kanalov/

Ďakujeme vám za vašu reakciu