Naladenie staníc od poskyt. Skylink – možnosť Satelit

Dôležité: Tento návod obsahuje technické alebo iné informácie pre pokročilých používateľov a slúži primárne ako doplnkový materiál telefonickej podpory.
V prípade dotazov a nejasností neváhajte kontaktovať infolinku Samsung na čísle 0800 726 786.

Tento návod popisuje, ako naladiť stanice od poskytovateľa Skylink v klasickom režime Satelit. Stanice môžu byť naladené z viacerých družíc a je možné si ich usporiadať podľa vlastnej preferencie.

1 Skontrolujte, že je kábel od satelitu pripojený (zaskrutkovaný) do satelitného konektora v TV označeného ako Satelite, alebo Satelite Main. Potom stlačte na ovládači tlačidlo s ikonou Domčeka a otvorte Nastavenia.
2 Otvorte položku Vysielanie a ďalej potvrďte Nastavenie automatického ladenia.
3 Potvrďte Automatické ladenie, ďalej Štart.
4 Otvorte riadok Anténa a zvoľte Satelit.
5 Otvorte riadok Výber satelitu, zobrazí sa ponuka používaných satelitov. Astru 19,2E môžete nechať zaškrtnutú, pokiaľ však viete, že ju neprijímate, tak ju odškrtnite.
6 Nájdite Astru 23,5E (je takmer úplne dole) a zaškrtnite ju, potom potvrďte Uložiť.
7 Ďalej otvorte Nastavenie LNB, pokiaľ ste nechali zaškrtnutú Astru 19,2, tak sa zobrazí nastavenie pre Astru 19,2. (Inak sa zobrazí hneď Astra 23,5, krok 9).
8 Nechajte frekvenciu na 10743 MHz. A skúste nastaviť Režim DiSEqC na hodnotu 1/4, mala by sa zobraziť hodnota signálu a názov siete Astra 1. (Pokiaľ nie, skúste nastaviť 2/4). A zvoľte Ďalej.
9 V nastavení Astry 23,5 je potrebné nastaviť frekvenciu, na ktorej skylink vysiela. V súčasnej dobe je vhodná 11 934 MHz, prípadne 12 070 MHz. Otvorte Transpondér a nájdite 11934 MHz a potvrďte.
10 Nastavenie v tomto menu závisí na zapojení vašej paraboly a počtu a typu LNB, je teda individuálna. Pokiaľ máte na parabole len 1 konvertor (LNB), tak sa dole zobrazí kvalita signálu a názov siete. V prípade, že sa nezobrazí signál, tak máte pravdepodobne viac konvertorov a bude potrebné v položke Režim DiSEqC zadať hodnotu. Otvorte Režim DiSEqC a zvoľte 2/4.
11 Dole se už objavila hodnota signálu a názov siete M7 Group. V prípade, že sa signál a názov nezobrazil, nastavte postupne ostatné hodnoty a sledujte signál (1/4, 3/4, 4/4). Potvrďte Zatvoriť.
12 V ďalšom riadku je možnosť zvoliť, ktorý satelit sa preladí. Môžete nechať zvolené Všetky, alebo zvoliť iba 1 satelit. V tomto prípade zvolíme len Astru 23,5E.
13 V možnosti Rozsah vyhľadávania je možné nastaviť, či sa naladia všetky stanice, alebo len tie bezplatné, na ktoré nie je potrebné dekódovacia karta. Táto možnosť sa najviac využije pri ladení satelitov, pre ktoré nevlastníte kartu. Ale v prípade Astry 23,5E zvoľte Len bezplatné. (Preddefinované frekvencie nemusia byť časom aktuálne, naviac by sa naladilo veľa kódovaných zahraničných staníc, kompletnú aktuálnu ponuku skylinku naladíme iným spôsobom).
14 Vyhľadávací režim ponechajte Rýchly a potvrďte Ladenie. Následne sa začnú prehľadávať nekódované stanice z Astry 23,5.
15 Až bude automatické ladenie dokončené, tak potvrďte Zatvoriť. Vrátite sa späť do menu Vysielanie. Zíďte na Nastavenia pre pokročilých a potvrďte.
16 Otvorte Ručné ladenie a zvoľte Astru 23,5. Tam už je zobrazený počet naladených staníc.
17 Otvorte riadok Transpondér a nájdite a potvrďte frekvenciu 12070(H/L), ktorá sa najčastejšie používa pre kompletné naladenie aktuálnej ponuky.
18 Pre tento spôsob ladenia je nutné funkciu Vyhľadávanie siete prepnúť na Zapnúť.
19 Vpravo potvrďte Hľadať. Začne vyhľadávanie staníc.
20 Ladenie je dokončené, potvrďte OK a následne zvoľte Zatvoriť.
21 Dlhým podržaním tlačidla CH, prípadne stlačiť tlačidlo Domček a cez Živé vysielanie zvoliť Zoznam kanálov. Nájdite požadovanú stanicu a potvrďte. Pri správne vloženom CI module a dekódovacej karte sa zobrazia stanice.

Ďakujeme vám za vašu reakciu