Zapojenie CI gendera, modula a karty

Tento návod obsahuje technické alebo iné informácie pre pokročilých používateľov a slúži primárne ako doplnkový materiál infolinky Samsung. V prípade dotazov a nejasností nás neváhajte kontaktovať na čísle 0800 726 786.

img

CI Gender slúži ako redukcia k pripojeniu dekódovacieho modula do televízora, CI modul vykonáva dekódovanie satelitnej karty, jeho typ musí byť s kartou kompatibilný. Dekódovacia karta je poskytnutá poskytovateľom satelitnej televízie a slúži ako Váš identifikačný prostriedok, autorizuje Vás ku sledovaniu satelitných televíznych staníc.
 

Vložte Gender, modul a kartu do televízora tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

img

Poznámka: Smer zapojenia CI Gendera sa môže líšiť v závislosti na modely televízora. Dekódovacia karta však musí byť vždy vložená tak, aby čip smeroval smerom od televízora.

1 Otvorte Menu televízora.
2 Vyberte položku Vysielanie.
img
3 Zvoľte ponuku Bežné rozhranie.
img
4 Otvorte položku Ponuka CI.
img
5 Vyberte Informácie.
img

Poznámka: zobrazené položky sa môžu líšiť podľa typu CI Modula.

6 Zvoľte položku Prístupová karta
img
7 Pokiaľ je karta načítaná, zobrazia sa údaje o karte.
img

Poznámka: Pokiaľ je karta načítaná, ale kanále aj napriek tomu nefungujú a zobrazuje sa chybové hlásenie zakódovaný signál, môže byť na vine chybné naladenie televízneho vysielania. Postupujte podľa návodu pre správne naladenie alebo kontaktujte našu infolinku na čísle 0800 726 786.

img

Odpojte a znova zapojte CI Gender a modul. Pokiaľ to nepomôže, doporučujeme ich výmenu.

img

Skontrolujte, či je karta správne vložená. Čip na karte musí smerovať preč od televízora.
 

Pokiaľ sa zobrazuje toto chybové hlásenie aj napriek tomu, že je karta vložená správne, doporučujeme jej výmenu. Kontaktujte poskytovateľa satelitného
vysielania.

Ďakujeme vám za vašu reakciu