Samsung Solve
for Tomorrow

Samsung Solve
for Tomorrow

‘Enabling People’ ซึ่งเป็นการประกวดสำหรับเยาวชนในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน CSR ระดับโลกของ Samsung นั้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นสำหรับแรงงานในอนาคต พร้อมช่วยให้เหล่าเยาวชนได้มีโอกาสบุกเบิกเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น

สร้างขึ้นมาด้วยพื้นฐานของการแข่งขันระดับโลก Samsung Southeast Asia and Oceania ได้ขยาย Solve for Tomorrow ไปเป็นแคมเปญระดับภูมิภาคซึ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลลัพธ์อันยาวนานผ่านการเสริมพลังและนวัตกรรมจากเหล่าเยาวชน

Solve for Tomorrow Southeast Asia ดำเนินการใน 3 ตลาด ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย และเวียดนาม แม้ว่าในส่วนใหญ่แล้ว โครงการจะจัดขึ้นเป็นช่วงเวลา 6 เดือน แต่ตลาดก็เต็มไปด้วยความยืดหยุ่นที่ทำให้การประกวดนั้นใช้เวลานานขึ้นจนถึง 10 เดือนเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ (เช่น การสอบวัดความรู้ระดับชาติ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ)

เวิร์กช็อปที่จัดทำขึ้น เช่น การฝึกคิดด้านการออกแบบหรือการฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอนั้นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมุ่งเน้นการสร้างลักษณะอุปนิสัยและทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ความเชี่ยวชาญ, ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของ Samsung หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

รูปแบบการแข่งขันในแต่ละท้องถิ่นนั้นทำให้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายเขตและเมือง กว่า 135 สถาบันทั่วทั้ง 3 ภูมิภาคได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ ทำให้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาและครูกว่า 14,000 คน

แคมเปญดังกล่าวจะรวบรวมเอาโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ให้โซลูชันอันมีประสิทธิภาพพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมของผู้เข้าร่วม

ในสิงคโปร์ทีม Suskin จาก Republic Polytechnic ได้คิดค้นวัสดุทดแทนที่มีความยั่งยืนเพื่อใช้แทนหนังได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะอาหารให้กลายเป็นสิ่งทอผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ ในอีกกรณีหนึ่ง Zhang Zhi Yao และ Hu Jia Jun จาก National University of Singapore ได้พัฒนา DeafSpeak เพื่อยกระดับการเรียนรู้การเล่นกีฬาในสนามให้กับผู้มีความทุพพลภาพด้านการได้ยิน พวกเขาได้ทดลองใช้ไอเดียดังกล่าวกับเด็กเล็ก 20 คนเพื่อปรับแต่งอุปกรณ์ต้นแบบของพวกเขา ทีมงานยังได้หารือกับนักบําบัดการพูดและการสื่อสาร (AVT) เพื่อทำให้มั่นใจว่าพวกเขากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะมีประโยชน์สำหรับ AVT และผู้ดูแล

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเหล่านักประดิษฐ์ในอนาคต Samsung ได้ติดต่อทีมที่ชนะในสิงคโปร์ซึ่งก็คือทีม Suskin ที่สร้างวัสดุทดแทนหนังโดยไม่ใช้วัสดุจากสัตว์แต่อย่างใด ให้ร่วมงานกับทีมผลิตภัณฑ์ของ Samsung ในเกาหลีเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูทีมที่ชนะต่าง ๆ สื่อสำหรับช่วงหลังการแข่งขันของเราได้เน้นการนำเสนอโซลูชันที่ได้พัฒนาขึ้นมาและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้มากกว่าแบรนด์ Samsung