อัตลักษณ์ของแบรนด์

อัตลักษณ์ของแบรนด์

เรื่องราวของแบรนด์ Samsung

เรื่องราวของแบรนด์ Samsung

เราคือใครและอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรา

เรื่องราวของแบรนด์

เราคือใคร

ผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังมองหน้าจอที่มีแสงไฟเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว ผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังมองหน้าจอที่มีแสงไฟเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว

มรดก

จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

ในตู้เก็บของสีดำและขาว มีผลิตภัณฑ์เก่าๆ ของ Samsung เช่น จอภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องพิมพ์ดีด และตู้เย็นสองตู้ ในตู้เก็บของสีดำและขาว มีผลิตภัณฑ์เก่าๆ ของ Samsung เช่น จอภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องพิมพ์ดีด และตู้เย็นสองตู้

ไปดูกันว่าเราแสดงออกถึงจิตวิญญาณที่ไม่มีใครเหมือนในฐานะนักบุกเบิกผู้ไม่ลดละได้อย่างไร

โลโก้

เรากำหนดนิยามของเราเองไว้อย่างไร

โลโก้ตัวอักษร Samsung ปรากฏอยู่ตรงประตูกลางของศูนย์ดิจิทัลที่ซูวอน โลโก้ตัวอักษร Samsung ปรากฏอยู่ตรงประตูกลางของศูนย์ดิจิทัลที่ซูวอน

สีและการจัดวางและการออกแบบตัวอักษร

เราแสดงออกถึงตัวเราเองไว้อย่างไร

จากทางซ้ายของรูป มีแถบแนวตั้งสีน้ำเงิน ดำ ขาวของ Samsung และสีที่เป็นสัญลักษณ์ของ Samsung จากนั้นคือแถบสีต่างๆ และมีตัวอักษร AaBbCc เขียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ จากทางซ้ายของรูป มีแถบแนวตั้งสีน้ำเงิน ดำ ขาวของ Samsung และสีที่เป็นสัญลักษณ์ของ Samsung จากนั้นคือแถบสีต่างๆ และมีตัวอักษร AaBbCc เขียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ

เสียง

ในทุกที่ที่คุณพบเรา

สี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีสีสะท้อนแสงเรียงซ้อนกันไม่เกิน 6 คอลัมน์ สี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีสีสะท้อนแสงเรียงซ้อนกันไม่เกิน 6 คอลัมน์