ความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย

ความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย

การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

เป็นตัวของตัวเอง เราสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม

ที่ Samsung เราเชื่อว่านวัตกรรมและการเติบโตก้าวหน้านั้นได้รับแรงผลักดันจากวัฒนธรรมการหลอมรวมเป็นหนึ่งและพนักงานที่มีคามหลากหลาย
เรามุ่งเป้าที่จะสร้างทีมระดับโลกที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นหนึ่งในนั้นและได้รับโอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานที่มีความสามารถของเราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
เมื่อร่วมมือกัน เรากำลังสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมเพื่อลูกค้า พันธมิตร และชุมชนของเรา

บุคลากรของ Samsung

เพราะพนักงานของเราต่างมอบประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันให้แก่ Samsung พวกเขาจึงช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับเรา

Employee Resources Groups (ERGs)

เราเชื่อว่าการส่งเสริมความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เราจึงมีการตั้งกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อกับพนักงานที่มีความสนใจคล้ายกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพ และสร้างบรรยากาศการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวขึ้นในองค์กร

* ที่ Samsung เรามี ERG หลากหลายกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่มที่มีเพศสภาพเดียวกัน, กลุ่ม LGBTQA+, กลุ่มเชื้อชาติ, กลุ่มพ่อแม่ที่ทำงาน, กลุ่มทหารผ่านศึก ฯลฯ

ภาพตัดปะหลายๆ ภาพของพนักงานผู้หญิงหลายคนใน Samsung ที่ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และภาพหมู่ของกลุ่ม Women in Technology at Samsung (WITS) มีโลโก้ขององค์กรต่างๆ ซึ่งได้แก่ Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung, and Samsung Leaders of Tomorrow ภาพตัดปะหลายๆ ภาพของพนักงานผู้หญิงหลายคนใน Samsung ที่ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และภาพหมู่ของกลุ่ม Women in Technology at Samsung (WITS) มีโลโก้ขององค์กรต่างๆ ซึ่งได้แก่ Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung, and Samsung Leaders of Tomorrow

โครงการริเริ่มอื่น ๆ

เราดำเนินโครงการ D&I ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมสถานที่ทำงานที่ยอมรับซึ่งกันและกัน

การเรียนรู้และการพัฒนา

เราเสริมพลังให้กับผู้คนของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ Samsung และในสังคมอันยิ่งใหญ่ของเรา

ที่ Samsung เรามอบโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาให้แก่บุคลากรของเรา เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดีและยอมรับความหลากหลาย รวมไปถึงการสร้างความตระหนักต่อมุมมองที่กว้างขึ้น กรอบความคิดที่ปรับปรุงใหม่ ไปจนถึงการขจัดอคติและฝึกการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเพื่อปลดล็อกนวัตกรรม

 • ปรับกรอบความคิดใหม่

  การตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายภายในทีมงาน

 • สร้างความตระหนัก

  การตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย จากมุมมองทางธุรกิจ

 • แนวปฏิบัติในการยอมรับความหลากหลาย

  พัฒนาความสัมพันธ์ที่หลากหลายและการยอมรับความหลากหลายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ระดับผู้บริหาร ระดับส่วนบุคคล ระดับทีมงาน
แนวทางสำหรับผู้บริหารทีมงานเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการยอมรับผ่านความหลากหลาย การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น พัฒนาความสัมพันธ์ที่หลากหลายและยอมรับ

ผู้หญิงที่ Samsung

เรามุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะผู้นำหญิงรุ่นต่อไป โดยการสนับสนุนบุคลากรผู้หญิงที่มีศักยภาพซึ่งโดดเด่นในสาขาอาชีพของตน

ผู้หญิงทั่วโลก

2010

2015

2020

รวมทั้งสิ้น (%)※ ไม่รวมผู้ปฏิบัติงาน

20.3

25.0

28.6

หน้าที่งาน

เทคโนโลยี
(%)

14.2

16.6

18.0

การขายและการตลาด
(%)

27.5

28.9

31.5

ผู้นำ

เจ้าหน้าที่บริหาร
(%)

1.4

4.5

6.6

ผู้จัดการ
(%)

8.3

12.4

15.3

หน้าที่งาน

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

เทคโนโลยี(%)

การขายและการตลาด(%)

ผู้นำ

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

เจ้าหน้าที่บริหาร(%)

ผู้จัดการ(%)

การยกย่องและรางวัลจากภายนอก

เราได้เริ่มดำเนินการเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย