• สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต
  • สมาร์ททีวี
  • คำถามที่พบบ่อย

สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต

บริการควบคุมเพื่อแก้ปัญหาจากระยะไกล(Remote Service) คืออะไร

Samsung มีบริการที่สามารถเข้าควบคุมจากระยะไกลด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทีวีและสมาร์ทโฟน

วิธีการใช้บริการควบคุมการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

สมาร์ททีวี

บริการควบคุมเพื่อแก้ปัญหาจากระยะไกล(Remote Service) คืออะไร

Samsung มีบริการที่สามารถเข้าควบคุมจากระยะไกลด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทีวีและสมาร์ทโฟน

วิธีการใช้บริการควบคุมการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล

คำถามที่พบบ่อย

RC01_Static Content