ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

Expand your capacity Expand your capacity

ขยายขีดความสามารถของคุณ

The 870 QVO is Samsung’s latest 2nd gen. QLC SSD and the largest of its kind that provides up to 8TB of storage

* คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก