สินค้าแนะนำ

สะดวก สะอาด ปลอดภัย กับเครื่องซักผ้าซัมซุง

เพิ่มผ้าได้ระหว่างซัก

เพิ่มผ้าได้ระหว่างซัก เพิ่มผ้าได้ระหว่างซัก

ความจุที่มากขึ้น

ความจุที่มากขึ้น ความจุที่มากขึ้น

เทคโนโลยี EcoBubble™

เทคโนโลยี EcoBubble™ เทคโนโลยี EcoBubble™