เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริการ Galaxy Butler Gold สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง Galaxy Z Fold2 | Z Flip | Fold ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะได้รับบริการพิเศษนาน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี
  ซึ่งประกอบด้วย
  • บริการอธิบายการใช้งานโทรศัพท์รุ่นใหม่และบริการรับ – ส่งเครื่องซ่อมถึงสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก (Doorstep Support) ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center 1282 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนัดหมายขอรับบริการ โดยให้บริการในช่วงวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ) เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยระยะเวลาการรับ – ส่งเครื่องซ่อม ขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่การให้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกศูนย์บริการที่จะซ่อมแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีค่าซ่อมที่ต้องชำระ ลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมด้วยการโอนเงินให้แก่ศูนย์บริการ ก่อนการส่งเครื่องคืน
  • บริการห้องรับรองระหว่างนำเครื่องมาซ่อม (Exclusive Lounge) ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองในระหว่างที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการตลอดการนำเครื่องมาซ่อม และสามารถพักรับประทานของว่างหรือเครื่องดื่มที่ได้จัดเตรียมไว้รวมถึงระหว่างรอเครื่องซ่อมเสร็จ โดยบริการนี้มีให้บริการเฉพาะที่ศูนย์บริการซัมซุงสาขาสีลม, สาขามาบุญครอง และสาขาเซ็นทรัล พระราม 9
  • บริการเครื่องสำรองระหว่างซ่อมด้วยโมเดลเดียวกัน (Loan set with same model) ลูกค้าจะได้รับเครื่องสำรองเป็นรุ่นเดียวกับ Galaxy Z Fold2 | Z Flip | Fold ที่ลูกค้านำมาซ่อมแต่อาจเป็นสี หรือหน่วยความจำที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเครื่องสำรองมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรองรุ่น Galaxy Z Fold2 | Z Flip | Fold ขณะที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ลูกค้าจะได้รับเครื่องสำรองระหว่างรอซ่อมเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นแทน โดยบริการนี้มีให้บริการเฉพาะที่ศูนย์บริการซัมซุงสาขาสีลม, สาขามาบุญครอง, สาขาซีคอนศรีนครินทร์, สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 และสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
 • บริการเครื่องสำรองระหว่างซ่อมสำหรับสมาร์ทโฟนซัมซุง ลูกค้าสามารถติดต่อกับศูนย์บริการเพื่อขอยืมเครื่องสำรองได้ โดยจำนวนและรุ่นของเครื่องสำรองมีจำนวนจำกัด
 • บริการเครื่องสำรองระหว่างซ่อมสำหรับ Tablet รองรับเฉพาะ 19 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเซ็นทรัล พระราม 9, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ, สาขาซีคอน บางแค, สาขาสีลม, สาขามีนบุรี, สาขาซีคอน ศรีนครินทร์, สาขามาบุญครอง, สาขารัตนาธิเบศร์, สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สาขาพัทยา, สาขาอยุธยา, สาขาขอนแก่น, สาขาหาดใหญ่, สาขาสุราษฎร์ธานีและสาขาเชียงใหม่ โดยเครื่องสำรองมีจำกัด
 • บริการส่งซ่อมเครื่องหรือรับคืนถึงบ้าน (Door to Door) ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่อยู่ในและนอกเงื่อนไขการรับประกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการซ่อมผลิตภัณฑ์ซัมซุง ทั้งนี้หากเครื่องโทรศัพท์ลูกค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันเครื่อง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมช่องทางรับชำระเงินแก่ลูกค้าเพื่อชำระค่าบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าหลังซ่อม กรุณาสำรองข้อมูลของท่านทุกครั้งก่อนส่งซ่อมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย บริษัทไม่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลรวมถึงความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากการซ่อม ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อม จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตรวจเช็คตามปกติที่ทางศูนย์บริการเรียกเก็บจำนวน 200 บาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาในการซ่อมเครื่อง ตั้งแต่รับจนถึงซ่อมเสร็จอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และตามรอบของการจัดส่ง
 • บริการจองคิวซ่อมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members และ At Your Service รองรับเฉพาะ 38 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเซ็นทรัล พระราม 9, สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สาขาซีคอน บางแค, สาขามีนบุรี, สาขาสีลม, สาขามาบุญครอง, สาขารัตนาธิเบศร์, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ, สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาซีคอน ศรีนครินทร์, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, สาขาเซ็นทรัล ศาลายา, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สาขาพัทยา, สาขาชลบุรี, สาขาระยอง, สาขาอยุธยา, สาขาหัวหิน, สาขาหาดใหญ่, สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขาภูเก็ต, สาขาเกาะสมุย, สาขานครศรีธรรมราช, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น, สาขาอุบลราชธานี, สาขาอุดรธานี, สาขาร้อยเอ็ด, สาขาสกลนคร, สาขาสุรินทร์, สาขาพิษณุโลก, สาขาลำปาง, สาขาเชียงราย, สาขานครสวรรค์และสาขาเชียงใหม่