เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ ระยะเวลาในการซ่อมนั้น ขึ้นอยู่กับ
  ปัญหาที่พบหลังการตรวจสอบ (ไม่รวมกรณีเข้าร่วมโปรแกรม
  การเปลี่ยนเครื่องหรือประกันจอแตก)
 • บริการส่งเครื่องหลังเสร็จจากการซ่อม ถึงบ้านหรือที่ทำงานของ
  ผู้ใช้บริการ ทั่วประเทศ
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสิน
  ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริการจองคิวซ่อมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Samsung
  Members ในช่วงทดลอง รองรับเฉพาะ 12 ศูนย์บริการ ได้แก่
  สาขาเซ็นทรัลพระราม2 สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สาขาซีคอนบางแค
  สาขามาบุญครอง สาขาบางกะปิ สาขาพระราม9 สาขามีนบุรี
  สาขาซีคอนศรีนครินทร์ สาขาสีลม สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาโคราช
  และสาขาเซ็นทรัลเวิลด์