เก่าแลกใหม่

ซื้อ Galaxy S23 Series รับส่วนลดเพิ่ม 5,000.-

เมื่อนำสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามาแลกซื้อเครื่องใหม่
พร้อมรับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 1,000.- ทันที

นำสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามาแลกใหม่ วันนี้ รับ e-Voucher มูลค่า 2,000.- (ยกเว้น Galaxy S23 Series)

สำหรับการสั่งซื้อมือถือ แท็บเล็ต นาฬิกา หูฟัง และอุปกรณ์เสริมในออเดอร์ถัดไป (ขั้นต่ำ 2,001.-) โดยทางซัมซุงจะส่ง e-Voucher ไปให้ทางอีเมลหลังจากได้รับสินค้า 7-14 วัน

Samsung ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องเก่า บริการทั้งหมดเป็นของบริษัท remobie.com ประเทศไทย

สิทธิพิเศษเมื่อสั่งซื้อสินค้าบน samsung.com
Installment 0 percent

ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน*

ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ

เปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน

เก่าแลกใหม่ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เลือกว่าคุณต้องการนำเครื่องเก่า ไปแลกผ่านช่องทางใด

ทำไมต้องนำเครื่องเก่ามาแลกกับ Samsung

จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ

ตรวจเช็คสภาพเครื่องฟรี
ถึงหน้าบ้านโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ

ส่วนลดพิเศษ

ซื้อ Galaxy
จ่ายเพียงส่วนต่างของราคา
เครื่องใหม่

ส่วนลดพิเศษ ส่วนลดพิเศษ

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

เพียงตอบคำถาม 5 ข้อ

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

สินค้าแนะนำที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข Trade-in to get E-Voucher 2,000.-

1. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าโทรศัพท์รุ่นใดก็ได้ ยกเว้น Samsung S23 series ผ่านช่องทาง samsung.com ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566 และเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ (Trade-in) ในคำสั่งซื้อเดียวกัน จะได้รับ E-Voucher มูลค่า 2,000 บาท เพื่อใช้สำหรับคำสั่งซื้อในครั้งถัดไป
2. ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและไม่ได้ยกเลิกหรือคืนสินค้า ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ
3. เงื่อนไขการใช้ E-Voucher สามารถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สวมใส่ทุกรุ่น ผ่าน Samsung.com โดยต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,001 บาท สามารถใช้ E-Voucher ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้ E-voucher ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เพิ่มเติมในภายหลังหรือขอชดเชยใดๆ ได้
4. เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ จำกัดสิทธิในการขายโทรศัพท์เครื่องเก่าสูงสุด 1 เครื่อง ต่อการซื้อ โทรศัพท์เครื่องใหม่ 1 เครื่อง โดยราคาประเมินและเงื่อนไขการรับซื้อเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.samsung.com/th/tradeinpromotion/ ทั้งนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อโทรศัพท์เครื่องเก่า บริการทั้งหมดเป็นของ บริษัท รีโมบี เทคโนโลยีส์ จำกัด (https://www.remobie.com)
5. คำสั่งซื้อทั้งรายการ ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในคำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด หากโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลดไม่อยู่ในสภาพตามที่แจ้งไว้ หรือไม่สามารถส่งมอบเครื่องเก่าดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้รับซื้อตามที่กำหนดได้
6. ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้แก่ลูกค้า และถือว่าลูกค้าสละสิทธิการรับของสมนาคุณและสิทธิพิเศษทั้งหมด อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี และหากลูกค้าต้องการสินค้า ลูกค้าจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ โดยถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษทั้งหมด
7. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของสิทธิพิเศษด้วย ทั้งนี้ กรณีลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ซื้อตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องคืนทั้งคำสั่งซื้อ ไม่สามารถแยกคืน (partial return) ได้
8. การรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/support/warranty/ โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข Samsung Care+ ได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าลูกค้าหมดสิทธิในการได้รับของสมนาคุณ หรือสิทธิพิเศษทั้งหมด หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิแก่ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากลูกค้า
11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ Call Center โทร 1282