นโยบายการส่งคืน

       - คุณสามารถคืนสินค้าเนื่องจากเปลี่ยนใจไม่รับสินค้า ในกรณีสินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะใช้งาน
       - คุณสามารถคืนสินค้าสำหรับการซื้อภายใน 7 วันของการจัดส่งยกเว้นสถานการณ์ต่อไปนี้:
              o ผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนประกอบใด ๆ ก็ตามของผลิตภัณฑ์) ถูกแกะและเกิดความเสียหายโดยลูกค้า (ความเสียหาย ความเสียหายจากการเปียกน้ำ ฯลฯ)
              o ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิตพิเศษ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อประทับไว้อยู่)
              o ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล (หูฟัง หูฟัง Bluetooth หูฟังมีสาย ฯลฯ) ที่ถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
              o ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ใช้งาน หรือติดตั้งแล้ว ซึ่งทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเสื่อมถอยไป (ยกเว้นในกรณีที่มีการแกะบรรจุภัณฑ์เพื่อยืนยันถึงสิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น)
              o ส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ (คู่มือ รีโมทควบคุม สายเคเบิล ฯลฯ) นั้นสูญหายไป

<การคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีของแถม>
       - หากคุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับของแถม คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับรายการของแถมทั้งหมดเพื่อขอคืนเงิน หากคุณไม่ส่งคืนรายการของแถมทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณไปแล้ว เราอาจปฏิเสธการคืนเงินทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถร้องขอการคืนเงินสำหรับของแถมแยกต่างหากได้
<การคืนเงินสำหรับแพ็กเกจที่ได้รับส่วนลด>
       - หากคุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์แบบแพ็กเกจที่คุณซื้อมาด้วยราคาที่ได้รับส่วนลดในระหว่างช่วงโปรโมชัน คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแพ็กเกจดังกล่าวเพื่อขอคืนเงิน หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในแพ็กเกจดังกล่าว เราอาจปฏิเสธการคืนเงินทั้งหมดของคุณหรือหักเงินจากยอดเงินคืนของคุณที่ได้รับส่วนลด ณ ช่วงเวลาที่ทำการซื้อ

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น