ราคาอะไหล่ในการซ่อมมือถือ SAMSUNG

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นในการเปลี่ยนอะไหล่ของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาเฉพาะอะไหล่เท่านั้น ไม่รวม ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ท่านสามารถสอบถามราคาในการซ่อมทั้งหมด ณ ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ

ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท

และบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • Galaxy Note Series
  • Galaxy S Series
  • Galaxy A Series

Galaxy Note Series

Galaxy Note9 (SM-N960F)

หน้าจอ = 5,160 บาท
ฝาหลัง = 1,283 บาท
เมนบอร์ด
  - 128 GB = 8,401 บาท
  - 512 GB = 12,434 บาท
  - Sub บอร์ด = 624.62 บาท
แบตเตอรี่ = 997 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,084 บาท
  - หลัง = 2,926 บาท
  - ไอริส = 534 บาท
เทปกาว (REWORK) = 261 บาท

Galaxy S Series

Galaxy S10+ (SM-G975F)

หน้าจอ = 5,321 บาท
ฝาหลัง = 1,382 บาท
ฝาหลัง เซรามิค = 1,587 บาท
เมนบอร์ด
  - 128 GB = 7,873 บาท
  - 512 GB = 9,531 บาท
  - 1 TB = 12,666 บาท
แบตเตอรี่ = 1,063 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,300 บาท
  - หลัง = 2,989 บาท
เทปกาว (REWORK) = 191 บาท

Galaxy S10E (SM-G973F)

หน้าจอ = 4,466 บาท
ฝาหลัง = 1,279 บาท
เมนบอร์ด
  - 128 GB = 7,197 บาท
แบตเตอรี่ = 931 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,245 บาท
  - หลัง = 2,360 บาท
เทปกาว (REWORK) = 168 บาท

Galaxy S10 (SM-G970F)

หน้าจอ = 5,225 บาท
ฝาหลัง = 1,315 บาท
เมนบอร์ด
  - 128 GB = 7,773 บาท
แบตเตอรี่ = 979 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,245 บาท
  - หลัง = 2,989 บาท
เทปกาว (REWORK) = 183 บาท

Galaxy S9+ (SM-G965F)

หน้าจอ = 5,290 บาท
ฝาหลัง = 1,257 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 7,273 บาท
  - 128 GB = 7,960 บาท
  - 256 GB = 9,569 บาท
  - Sub บอร์ด = 1,035.94 บาท
แบตเตอรี่ = 1,016 บาท
กล้อง
  - หน้า = 532 บาท
  - หลัง = 2,931 บาท
  - VT = 1,027 บาท
เทปกาว (REWORK) = 191 บาท

Galaxy S9 (SM-G960F)

หน้าจอ = 5,060 บาท
ฝาหลัง = 1,222 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 6,734 บาท
  - Sub บอร์ด = 1,035.66 บาท
แบตเตอรี่ = 940 บาท
กล้อง
  - หน้า + ไอริส = 1,212 บาท
  - หลัง = 2,287 บาท
เทปกาว (REWORK)= 215 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A Series

Galaxy A70 (SM-A705F)

หน้าจอ = 2,436 บาท
ฝาหลัง = 997 บาท
เมนบอร์ด
  - 128 GB = 4,401 บาท
  - Sub บอร์ด = 496.04 บาท
แบตเตอรี่ = 1,018 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,059 บาท
  - หลัง = 1,369 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 134 บาท
เทปกาว (แบต) = 65 บาท

Galaxy A50 (SM-A505F)

หน้าจอ = 1,833 บาท
ฝาหลัง = 981 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 3,688 บาท
  - 128 GB = 4,099 บาท
  - Sub บอร์ด = 479.41 บาท
แบตเตอรี่ = 933 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,046 บาท
  - หลัง = 1,336 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 122 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A30 (SM-A305F)

หน้าจอ = 1,798 บาท
ฝาหลัง = 952 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 3,345 บาท
  - Sub บอร์ด = 488.98 บาท
แบตเตอรี่ = 933 บาท
กล้อง
  - หน้า = 957 บาท
  - หลัง = 1,150 บาท
เทปกาว (finger print) = 47 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 101 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A20 (SM-A205F)

หน้าจอ = 1,580 บาท
ฝาหลัง = 719 บาท
เมนบอร์ด
  - 32 GB = 2,588 บาท
  - Sub บอร์ด = 449.06 บาท
แบตเตอรี่ = 933 บาท
กล้อง
  - หน้า = 556 บาท
  - หลัง = 1,002 บาท
เทปกาว (finger print) = 47 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 101 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A10 (SM-A105F)

หน้าจอ = 1,562 บาท
เมนบอร์ด
  - 32 GB = 2,390 บาท
  - Sub บอร์ด = 349.27 บาท
แบตเตอรี่ = 769 บาท
กล้อง
  - หน้า = 367 บาท
  - หลัง = 714 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A9 2018 (SM-A920F)

หน้าจอ = 1,800 บาท
ฝาหลัง = 1,300 บาท
เมนบอร์ด = 5,374 บาท
  - Sub บอร์ด = 582.34 บาท
แบตเตอรี่ = 961 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,115 บาท
  - หลัง = 2,020 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 132 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A7 2018 (SM-A750FN)

หน้าจอ = 1,677 บาท
ฝาหลัง = 1,005 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 3,835 บาท
  - 124 GB = 4,957 บาท
  - Sub บอร์ด = 470.38 บาท
แบตเตอรี่ = 958 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,101 บาท
  - หลัง = 1,457 บาท
เทปกาว (ฝาหลัง) = 88 บาท
เทปกาว (BRACKET) = 47 บาท

Galaxy A8 Star (SM-G885FD)

หน้าจอ = 2,673 บาท
ฝาหลัง = 1,118 บาท
เมนบอร์ด
  - 64 GB = 5,126 บาท
  - Sub บอร์ด = 989.31 บาท
แบตเตอรี่ = 992 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,087 บาท
  - หลัง = 1,736 บาท
เทปกาว = 141 บาท
เทปกาว (แบต) = 72 บาท

Galaxy A8+ (SM-A730F)

หน้าจอ = 2,434 บาท
ฝาหลัง = 1,205 บาท
เมนบอร์ด = 5,108 บาท
แบตเตอรี่ = 996 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,114 บาท
  - หลัง = 1,211 บาท
เทปกาว = 224 บาท
เทปกาว (จอ) = 91 บาท

Galaxy A8 2018 (SM-A530F)

หน้าจอ = 2,428 บาท
ฝาหลัง = 1,121 บาท
เมนบอร์ด = 4,097 บาท
แบตเตอรี่ = 996 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,114 บาท
  - หลัง = 1,211 บาท
เทปกาว (REWORK) = 224 บาท
เทปกาว (จอ) = 91 บาท
เทปกาว (แบต) = 47 บาท

Galaxy A6+ (SM-A605F)

หน้าจอ = 1,680 บาท
เมนบอร์ด = 3,831 บาท
แบตเตอรี่ = 955 บาท
กล้อง
  - หน้า = 1,141 บาท
  - หลัง = 1,240 บาท
SHEET CU = 105 บาท
เทปกาว (BRACKET) = 48 บาท
เทปกาว (จอ) = 133 บาท

Galaxy A6 (SM-A600G)

หน้าจอ = 1,610 บาท
เมนบอร์ด = 3,365 บาท
แบตเตอรี่ = 918 บาท
กล้อง
  - หน้า = 923 บาท
  - หลัง = 1,086 บาท
SHEET CU = 106 บาท
เทปกาว (BRACKET) = 47 บาท
เทปกาว (จอ) = 190 บาท