ราคาอะไหล่ในการซ่อมผลิตภัณฑ์ SAMSUNG

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นในการเปลี่ยนอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของซัมซุง
ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาเฉพาะอะไหล่เท่านั้น ไม่รวม ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ท่านสามารถสอบถามราคาในการซ่อมทั้งหมด ณ ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทและบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Eco Logo Eco Logo

Eco-Screen Reapir

การเปลี่ยนอะไหล่เฉพาะส่วน ที่ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน