ราคาอะไหล่ในการซ่อมมือถือ SAMSUNG

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นในการเปลี่ยนอะไหล่ของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ ซึ่งราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาเฉพาะอะไหล่เท่านั้น ไม่รวม ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ท่านสามารถสอบถามราคาในการซ่อมทั้งหมด ณ ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทและบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกรุ่นสมาร์ทโฟนของคุณ

เลือกรุ่นสมาร์ทโฟนเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่เบื้องต้น

Galaxy
(SM-X000Y)

Galaxy S Series | Galaxy S10+

Galaxy S10+

(SM-A705F)
*ราคาอะไหล่ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

จองคิวซ่อมออนไลน์