จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะวันนี้ซัมซุงพร้อมดูแลคุณและเครื่องถึงที่กับบริการ Door to Door Service (D2D) หรือบริการรับ-ส่งคืนเครื่องซ่อมถึงบ้านคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ของซัมซุง ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่อมไว ได้เครื่องเร็ว

ติดต่อแจ้งซ่อมผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 หรือผ่าน Live Chat พร้อมแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม โดยระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลข IMEI อาการเสียของเครื่อง สถานที่อยู่ในการรับสินค้า วันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกให้เข้ารับเครื่อง

สำรองข้อมูลในเครื่องเก็บไว้ ถอดการ์ดหน่วยความจำและซิมออกทุกครั้ง พร้อมทั้งปลดล็อคหน้าจอก่อนส่งเครื่องซ่อม และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อรับเครื่องตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ และลูกค้าจะต้องบรรจุเครื่องที่จะส่งซ่อมลงกล่องพัสดุด้วยตนเอง โดยบรรจุ 1 เครื่องต่อ 1 กล่อง และห่อด้วยวัสดุกันกระแทกอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง

ลูกค้าควรทำการถ่ายรูปตัวเครื่องที่จะส่งซ่อมก่อนทำการบรรจุและส่งมอบให้กับพนักงานขนส่ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อป้องกันการแอบอ้างจากพนักงานขนส่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบเอกสาร ใบปะหน้ากล่องพัสดุ (Consignment Note) จากพนักงานขนส่ง และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับสำเนาใบปะหน้ากล่องพัสดุ (Consignment Note) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งสินค้าและติดตามสถานะการขนส่ง.กรณีพบพนักงานขนส่งที่มารับเครื่องและไม่มีเอกสาร ใบปะหน้ากล่องพัสดุ (Consignment Note) จากพนักงานขนส่ง กรุณาติดต่อแจ้งคอลเซ็นเตอร์ซัมซุง โทร 1282 เพื่อช่วยเหลือประสานงานกับทางบริษัทขนส่งให้กับลูกค้า

พนักงานขนส่ง นำส่งเครื่องให้ส่งศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจเช็ค กรณีเครื่องอยู่นอนเงื่อนไขการรับประกัน ศูนย์บริการจะแจ้งค่าบริการให้ทราบก่อนการซ่อมทุกครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซ่อม และตรวจสอบคุณภาพหลังการซ่อม เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องนั้น สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งการทำความช่องชารต์ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

พนักงานขนส่ง นำส่งเครื่องซ่อมเสร็จกลับตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ซัมซุง โทร 1282 เท่านั้น

เพียงขั้นตอนง่ายๆ ก็พร้อมให้คุณซ่อมเครื่องได้ด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับการไปซ่อมที่ศูนย์บริการ การบริการในยุค new normal ให้คุณสะดวกกว่า จะที่ไหนก็พร้อมให้บริการ

ขอรับบริการ Door to Door ตอนนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม (Door to Door) สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการ
  2. บริการนี้ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการรับ-ส่งเครื่องซ่อม
  3. บริการนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
  4. บริการนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในและนอกเงื่อนไขหรือระยะเวลารับประกัน เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  5. หากผลิตภัณฑ์ที่จะส่งซ่อมอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม พร้อมช่องทางชำระเงินแก่ลูกค้าเพื่อชำระค่าบริการ ก่อนดำเนินการซ่อม
  6. หากลูกค้าส่งเครื่องซ่อมผ่านบริการ Door to Door และลูกค้าไม่ประสงค์ให้ดำเนินการซ่อมหลังการตรวจเช็คเครื่องแล้ว จะไม่มีการคิดค่าบริการในการตรวจเช็คดังกล่าว และไม่มีการคิดค่าใช่จ่ายสำหรับการรับ-ส่งเครื่องซ่อม
  7. กรุณาสำรองข้อมูลของท่านทุกครั้งก่อนส่งซ่อมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย บริษัทไม่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลรวมถึงความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากการซ่อม
  8. ระยะเวลาในการซ่อมเครื่อง ตั้งแต่รับจนถึงซ่อมเสร็จอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

เอกสิทธ์สำหรับลูกค้า Galaxy

ตรวจเช็คด้วยตัวเอง, ซ่อม / เครื่องใหม่ราคาพิเศษ

Up Stream Project Up Stream Project