สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

PlanetFirst:
เราให้ความสำคัญกับโลกใบนี้

PlanetFirst:
เราให้ความสำคัญกับโลกใบนี้

ภาพพาโนรามาของเด็กผู้หญิงที่กำลังขี่จักรยานไปตามทางแคบที่เป็นดินโคลน ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ภาพพาโนรามาของเด็กผู้หญิงที่กำลังขี่จักรยานไปตามทางแคบที่เป็นดินโคลน ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี

ระบบคุณค่าของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics ได้วางรากฐานของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักปรัชญาแห่งศตวรรษที่ 21 ในแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung ในปี 1992 ตั้งแต่นั้นมา เราไม่ได้เพียงมุ่งเน้นแต่เฉพาะการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เรายังได้นําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้จริง นําเสนอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้าของเรา และเป็นผู้นําในการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิ่งสําคัญมากต่ออนาคตของเรา

ปรัชญา

เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั่วโลกผ่านการดําเนินธุรกิจที่เคารพผู้คนและธรรมชาติ

วิสัยทัศน์

เรามอบประสบการณ์ที่ยั่งยืนแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าผ่านทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นําในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของสังคมโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังคุกคามไปทั่วโลกเรา เราดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

การดําเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

ภาพพาโนรามาของป่าสีเขียวบนภูเขาที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สงบนิ่ง ภาพพาโนรามาของป่าสีเขียวบนภูเขาที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สงบนิ่ง

เราสามารถทำให้วงการอิเล็กทรอนิกส์คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ที่ Samsung Electronics เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โดยเริ่มกันตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผน
เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าในการทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ออกแบบมาเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น

ผู้ชายนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟน เขากำลังร่างแบบบนกระดาษด้วยดินสอและมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และยิ้ม ผู้ชายนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟน เขากำลังร่างแบบบนกระดาษด้วยดินสอและมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และยิ้ม

ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราพยายามจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และมองหาวิธีการต่างๆ ในการนำของเหลือทิ้งมาใช้ซ้ำ รวมถึงการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

มุ่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน: กลยุทธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติของเรา

ภาพโคลสอัพมือคู่หนึ่งที่กำลังจัดการกับชิ้นส่วนภายในของสมาร์ทโฟนที่ถูกถอดแยกชิ้นส่วน โดยถือคีมโลหะอยู่ในมือข้างหนึ่ง ภาพโคลสอัพมือคู่หนึ่งที่กำลังจัดการกับชิ้นส่วนภายในของสมาร์ทโฟนที่ถูกถอดแยกชิ้นส่วน โดยถือคีมโลหะอยู่ในมือข้างหนึ่ง

เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งที่สถานประกอบการของเราและที่อื่น ๆ เราพยายามค้นหาโซลูชันที่ครอบคลุม และดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเรายังดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในวงกว้าง ซึ่งนอกเหนือไปจากสถานประกอบการของเรา

สถานประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

ผู้หญิงนั่งบนโซฟาในสำนักงานที่มีพื้นที่กว้างขวาง ปลอดโปร่ง และตกแต่งด้วยต้นไม้และกำแพงสีเขียวที่มีไม้เลื้อยและใบไม้สีเขียว ผู้หญิงนั่งบนโซฟาในสำนักงานที่มีพื้นที่กว้างขวาง ปลอดโปร่ง และตกแต่งด้วยต้นไม้และกำแพงสีเขียวที่มีไม้เลื้อยและใบไม้สีเขียว

ความพยายามที่ยั่งยืนของเรานั้นอยู่ภายใต้แนวทางของหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดนโยบายและแนวทางของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อความ "ข้อมูลสิ่งแวดล้อม: ดาวน์โหลดนโยบายและแนวทางของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม”บนพื้นหลังสีน้ำเงิน ข้อความ "ข้อมูลสิ่งแวดล้อม: ดาวน์โหลดนโยบายและแนวทางของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม”บนพื้นหลังสีน้ำเงิน