การรับรู้

การรับรู้

สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

การควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์
การควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยให้คุณมีสมาธิไปกับแอปเพียงแอปเดียวได้ด้วยการบล็อกปุ่มย้อนกลับ, หน้าหลัก และล่าสุด รวมถึงปิดกั้นสายโทรเข้าและการแจ้งเตือนต่าง ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะปิดกั้นการใช้งานปุ่มด้านข้าง, ปุ่มปรับระดับเสียง และแป้นพิมพ์ หรือปิดกั้นการสัมผัสหน้าจอบางส่วนหรือไม่ด้วยก็ได้

* วิธีใช้ : การตั้งค่า (Settings) > การใช้งานได้สำหรับทุกคน (Accessibility) > การมีปฏิสัมพันธ์และความคล่องแคล่ว (Interaction and dexterity) > การควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Control)

ปุ่มลัดการใช้งานได้สำหรับทุกคน
ปุ่มลัดการใช้งานได้สำหรับทุกคนช่วยให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะการใช้งานได้สำหรับทุกคนได้รวดเร็วและง่ายกว่าเดิม
  • กดปุ่มด้านข้างและปุ่มเพิ่มระดับเสียงแล้วปล่อย
  • กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้

* วิธีใช้ : การตั้งค่า (Settings) > การใช้งานได้สำหรับทุกคน (Accessibility) > การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) > ปุ่มลัดการใช้งานได้สำหรับทุกคน (Accessibility shortcuts)

สิ่งที่แนะนำสำหรับคุณ
คุณสามารถตรวจดูว่าได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การใช้งานได้สำหรับทุกคนใดไปแล้วบ้าง พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่จะทำให้ชีวิตคุณสะดวกสบายขึ้น

* เปิดใช้งานได้ที่ไหน : การตั้งค่า (Settings) > การใช้งานได้สำหรับทุกคน (Accessibility) > สิ่งที่แนะนำสำหรับคุณ (Recommended for you)

รีเซตการตั้งค่าการใช้งานได้สำหรับทุกคน
รีเซตการตั้งค่าการใช้งานได้สำหรับทุกคนให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องทำการรีเซตการตั้งค่าอื่น ๆ

* วิธีใช้ : การตั้งค่า (Settings) > การจัดการทั่วไป (General management) > รีเซต (Reset) > รีเซตการตั้งค่าการใช้งานได้สำหรับทุกคน (Reset accessibility settings)

เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า

การจดจำโปรแกรม/โหมดที่ใช้งานบ่อย
ไม่จำเป็นต้องหมุนลูกบิดทุกครั้งเพื่อค้นหาโปรแกรมการซักผ้าและอบผ้าที่คุณใช้บ่อยที่สุด ในทางกลับกัน เครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าของคุณจะเรียนรู้โปรแกรมที่คุณใช้บ่อยที่สุด และจะตั้งโปรแกรมเหล่านั้นให้อยู่ในรายชื่อโปรแกรมแรก ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาและแรงกายได้สบาย ๆ

* ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานในเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้ารุ่นที่มีจอ LCD

เตาอบ

การจดจำโหมดที่ใช้งานบ่อย
ไม่จำเป็นต้องหมุนลูกบิดทุกครั้งเพื่อค้นหาโหมดการทำอาหารของเตาอบที่คุณใช้บ่อยที่สุด ในทางกลับกัน เตาอบของคุณจะเรียนรู้โหมดการทำอาหารที่คุณใช้บ่อยที่สุด และจะตั้งให้โหมดดังกล่าวให้ปรากฏอยู่ในรายชื่อโหมดแรก ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาและแรงกายได้สบาย ๆ

* ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานในเตาอบรุ่นที่มีจอ LCD

การสนับสนุนลูกค้าสำหรับการใช้งานได้สำหรับทุกคน

เราอยู่นี่เสมอเพื่อคอยช่วยเหลือและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานได้สำหรับทุกคน