สุขภาพดีไปด้วยกัน
เพื่อลมหายใจของกันและกัน

เครื่องปรับอากาศทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศซัมซุง

เร็วขึ้นและไกลขึ้น

แบบตั้งพื้น

เครื่องปรับอากาศซัมซุงแบบตั้งพื้น

เย็นเร็ว ประหยัดไฟ

แบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศซัมซุงแบบติดผนัง
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตามใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก