เป็นได้มากกว่าทีวี

โอกาสที่คุณจะได้แสดงตัวตนของคุณ ในพื้นที่ของคุณ ในแบบของคุณเอง

ค้นหาทีวีที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ

 • ขนาดหน้าจอ

 • สีกรอบ

 • 189 ซม., 163 ซม.
 • ชาร์โคลแบล็ก (Customizable Frame จำหน่ายแยกต่างหาก)
 • 123 ซม., 108 ซม.
 • คลาวด์ไวท์
 • 108 ซม.
 • เนวีบลู

พื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คุณเป็นและวิถีชีวิตของคุณ
ซึ่งเราก็กำลังช่วยคุณกำหนดนิยามใหม่ให้กับพื้นที่เฉพาะของคุณในแบบที่ไม่เหมือนใคร
และเมื่อคุณได้สัมผัสกับทุกความเป็นไปได้ที่เรามีแล้ว
คุณก็จะรู้สึกอยากสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ของคุณใหม่อย่างแน่นอน

The Frame

ชมทีวีเมื่อเปิด ชมศิลปะเมื่อปิด

The Frame เปลี่ยนทีวีของคุณให้กลายเป็นผลงานศิลปะอลังการในกรอบที่สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้ พร้อมหลากหลายชิ้นงานศิลปะให้เลือกสรรใน Samsung Art Store ที่ช่วยเติมแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณในแบบที่ควรเป็น

***รูปภาพใช้ประกอบเพื่อการโฆษณา โปรดตรวจสอบ รุ่น ขนาด ที่จำหน่ายอีกครั้ง
The Frame are shown installed in a variety ways with different color bezels and with its art collection onscreens.

The Serif

งดงามอย่างไร้ข้อกังขา

แค่รูปทรงของ The Serif ก็ทำให้ห้องดูดีขึ้นได้แล้ว The Serif นั้นดูงดงามจากทุก ๆ มุม จึงทำให้คุณสามารถวางมันให้ดูโดดเด่นได้ในทุกแห่ง ทีวีนั้นมาพร้อมกับขาตั้งพื้นที่ถอดออกได้, เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยี QLED ที่ได้รับรางวัลของ Samsung ซึ่งให้ภาพอันยอดเยี่ยม

***รูปภาพใช้ประกอบเพื่อการโฆษณา โปรดตรวจสอบ รุ่น ขนาด ที่จำหน่ายอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ์ The Serif จัดแสดงอยู่ในห้องสามแบบที่ดูดีมีสไตล์ ที่ซึ่งทีวีสองเครื่องวางอยู่บนขาตั้งแบบถอดออกได้ส่วนอีกเครื่องนั้นวางอยู่บนโต๊ะ โดยทีวีทุกเครื่องต่างแสดงผลภาพมหาสมุทรอันงดงามอยู่ในหน้าจอ

The Sero

ความบันเทิงเคลื่อนที่ ที่รับชมได้ในทีวี

ด้วยการที่ The Sero สามารถหมุนสลับไปมาระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งได้ มันจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคอนเทนต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โหมดแนวตั้งนั้นช่วยสร้างบรรยากาศที่ลงตัวให้กับพื้นที่ของคุณ ส่วนลำโพง 60 วัตต์แบบ 4.1 ของ The Sero นั้นก็ช่วยให้คุณสามารถเร่งเสียงได้อย่างจุใจ

The Sero products are shown to inform how to use The sero in a variety of ways. The image shows a consumer following the yoga posture of SNS through mobile mirroring, and how the sero screen rotates, and a consumer enjoying vertical youtube content through the mobile mirroring.
A stylish private drawing room is shown, complete with floor-to-ceiling bookshelves, a stylish brown leather couch with an area rug in front of it, and a window looking out over a city skyline. Perfectly blending into the scene is Sero, set to portrait mode and its screen showing books on a shelf so that it looks exactly like part of the shelves behind it. At first, you don’t even notice the Sero. And then the camera slowly zooms in on it before shifting to a closeup of someone turning the pages on a book. Then it shifts back to the opening scene and, as it continues to close in on Sero, the TV begins to rotate and its screen turns to black. When it has fully transitioned to landscape, we see on its screen a scene of an astronaut in a suit walking in what looks like a Mars-like environment with hills in the background and dust rising as he walks. All the while, the camera is closing in on Sero. Then, the scene shifts one more time to a different angle showing Sero slightly from the left side with the corner of the room as the background. Then the video turns to black and the words, “the sero” appear on screen, rotating from a slightly diagonal position to horizontal. Then the Samsung logo appears and the video finishes.
A close-up of various rotating rectangles transition to The Frame TV with the words "The Frame" appearing in the center. The camera zooms out to see a rectangle-inspired artwork hanging and rotating from the ceiling, with two The Frame TVs in the center of the artwork. The camera zooms in, and we see hangers snap on The Frame TV's customizable bezels in white then brown bezel for another The Frame TV. Please note this scene with the customizable bezel is a simulated image. After this scene, the hanger holding The Frame TV mounts it on the wall. A hand holding One Remote Control is briefly shown pressing the power button, turning off the TV and turning on Art Mode. The words "Art Mode, with over 1,200 pieces of art" appear on-screen, as a variety of masterpieces appear and scroll through until one is selected. Once the masterpiece is selected, the words "Customizable Frame of your choice" appear as the brown bezel is now replaced with beige. The camera zooms out to show how it fits in with the décor and continues to zoom out, the scene changing to The Frame TV placed on a Studio Stand with waves crashing down on-screen with the words "TV when it's on" appearing. As the camera continues to zoom out, The Frame TV turns off and switches to a famous artwork with the words "Art when it's off" appearing. The video ends with a close-up of four corners of four The Frame TVs in brown, black, beige, and white bezels as they move along a wall with the words "The Frame" appearing. The final scene is all black with the Samsung logo in white. Please note the Customizable Frames and Studio Stand are sold separately and available colors may vary by region. The Studio Stand is only compatible with certain TV sizes. Remote controls will also vary by region. Please check Samsung official website for more information.
Key aspects of The Serif TV are shown beginning with the iconic design that looks incredible from all angles, how easy it is to connect The Serif to your mobile and share content using NFC on TV, and the ability to enjoy incredible picture quality with 100% Color Volume thanks to Samsung’s QLED technology. The video ends by showing The Serif’s Ambient Mode and the unique inspiration The Serif offers your space. A close-up image of a man sketching the iconic capital-I side profile of The Serif TV. Then we see the profile of a real Cloud White model of The Serif TV, with the words “The Serif” to the right, and a disclaimer at the bottom that reads: “This video is simulated and for illustration purposes only. The appearance, design and Graphic User Interface specifications, which do not affect product performance, are subject to change without notice. Please see our Samsung dot com product detail page.” Then a black model of The Serif is shown angled slightly from the front with the focus on the side profile. The words “Iconic Design,” appear in the top left corner, with a disclaimer at the bottom that reads: “Actual products may differ from the image shown. Actual product color and size may vary by region.” The TV rotates to show the back briefly before switching to show a Cloud White model of The Serif from various aspects of the iconic design. Then the scene shifts and the camera pans from left to right to show a line of various models of the Serif TV, alternating between Black and Cloud White. Each one is positioned at different angles, sometimes on a detachable stand and sometimes on a tabletop. Each shows an onscreen video of a grassy field with the windy blowing. The camera rests briefly on the 7th one, a Cotton Blue model of The Serif on a black stand. Then The Serif TV spins and the room is transformed, with simple furniture spinning into view until it is all assembled into a beautiful space with The Serif TV at the center. Then in another cozy living room space is a Cloud White model of The Serif on its stand in the middle of the room, illuminated by a giant skylight. The words 360 All Around Design appear at the top left corner, with a disclaimer at the bottom that reads: “Actual product may differ from image shown. Actual product color and size may vary by region.” The room rotates and is transformed again to show another model of The Serif TV from the back on its detachable stand. The camera continues to pan, rotating into a kitchen with a Cloud White model of The Serif on a cabinet at the end of a long kitchen table. Then it rotates again to show another room with skylights. A Cloud White model of The Serif TV is on its stand in the middle in front of an area rug. The words NFC on TV appear at the top left corner with a disclaimer that says: “When using NFC on TV, Bluetooth on your mobile will automatically activate. The Graphic User Interface and the sound effect in this scene are simulated for demonstration purposes only.” A man walks in and places his mobile phone on the top of The Serif. Onscreen, a Bluetooth logo is shown, along with the words, “Connecting to Galaxy S10.” Then, the music the man was listening to on his phone plays on The Serif TV with the song title in the top-right corner. The scene pans out, showing The Serif TV in Ambient Model showing the clock, then pans right to another room with a black model of The Serif TV on a stylish wooden TV stand. The words “Color Volume 100% with QLED Technology” are shown in the top left corner and a disclaimer at the bottom that reads: “QLED has received verification from world-class testing and certification association, Verband, Deutscher Elektrotechniker (VDE) for its ability to produce 100% color volume. QLED: Samsung QLED is Quantum dot based TV.” Onscreen, a video of pizza being made shows the incredible picture quality. Then we see a man using Samsung’s Bixby Voice Assistant with the One Remote. The words “Bixby on TV” appear in the top left corner, along with a disclaimer at the bottom that reads: “This feature is only available in certain languages. Images on screen are simulated for demonstration purposes only.” The man says “Hi Bixby” and “Go to Ambient Mode.” The onscreen video transitions to Ambient Mode with a beautiful pattern showing weather information in the top left corner of the TV screen. The next scene shows the same Ambient Mode screen on a Cloud White model of The Serif TV on its stand with large windows in the back showing that it is raining outside. The words “Ambient Mode” appear in the top left corner along with a disclaimer at the bottom that reads: “Background feature accuracy may vary based on TV location, depending on wall designs, patterns, and/or colors.” As the scene outside shifts to a beautiful autumn day, the onscreen image changes to match. Finally, a Cloud White model of The Serif is shown in Ambient Mode. A cat is perched on the top-left corner of the TV and the words “Unique inspiration for your space” are appear in the middle. The cat leaps off and the scene fades to black. The words “The Serif” appear momentarily in the middle in white, followed by a white Samsung logo.
The Frame with a black bezel is mounted stylishly on a white wood wall in a kitchen. Onscreen is an image of water lilies on a wall and in the foreground a mother and daughter are drawing something at a table.
Four people are sitting in a large stylish living room with The Sero placed in portrait mode directly in front of them, mirroring one of their Instagram feeds.
A dad and a daughter are playing game on Samsung the Terrace exterior tv using screen mirroring on the patio in the evening.
With The Frame TV in the center of an art gallery, the space transforms into a living room. On the wall, The Frame TV shows pieces to choose from in Art Mode with Art Mode written in the corner. Zooming in to see Art Mode up close, the camera then zooms back out to show floral artwork onscreen with flowers growing around The Frame TV in the living room. It zooms out further to see a coastal artwork on The Frame TV surrounded by a coastal-themed living room. Continuing to zoom out, a jungle artwork is seen on The Frame TV as trees grow through the living room. This shows the ways artwork can be customized and placed to blend perfectly with the space and enhance the décor. A hand presses one button and the screen changes to TV Mode, with a collection of streaming services and show options onscreen. Then as a hand turns off The Frame TV, it goes back to Art Mode as the camera zooms out to show the floral artwork onscreen once more in the living room. The screen goes black and in white text shows The Frame TV's slogan, "TV when it's on, art when it's off." The final scene shows the black screen and white Samsung logo. Please note the images are simulated and used for illustration purposes only. The Frame TV's Art Mode specifications and GUI may vary by model or region.

ดีขึ้นไปด้วยกัน

พบกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับทีวีของคุณ พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่เหมาะสมให้กับคุณ

The Frame วางอยู่บน Studio Stand ของ Samsung

Studio Stand

วาง The Frame ไว้ได้ทุกที่เพื่อให้ผลงานศิลปะชิ้นเอกอันใหม่นี้เสริมสไตล์ให้กับบ้านของคุณ
Customizable bezels available in various colors (beige,brown,white,black) that you can match with your mood.

Customizable Frame

เลือกกรอบสีต่าง ๆ ให้เข้ากับอารมณ์ของคุณ
Customizable bezels available in various colors (beige,brown,white,black) that you can match with your mood.
ทีวี The Frame ใน Art Mode ติดตั้งอยู่บนผนังสีเรียบ พร้อมกับมีแสงไฟวิ่งผ่าน One Invisible Connection เพื่อเน้นให้เห็นลุคอันประณีตบรรจง

One Invisible Connection 15m

สร้างลุคที่ดูโล่งสะอาดตามากกว่าเดิมให้กับพื้นที่ของคุณด้วย Invisible Connection ที่ยาวขึ้น