ช่วยฉันเลือก

A living room with TV screen surrounded by a credenza, a lamp and a plant
A bedroom with TV screen surrounded by a dresser, a plant and a bed
A kitchen with TV screen surrounded by a sink counter, a dining table, a refrigerator and chairs.
A Dimly-lit entertainment room with TV screen, a projector and two lounge chairs facing each other.

* ภาพจำลองเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

สิ่งที่คุณชื่นชอบมากที่สุด?

รุ่นที่แนะนำ - หลายคนต่างเลือกรุ่นนี้ 32” 85”
AR ดูว่าทีวีจะเข้ากับพื้นที่ของคุณได้อย่างไรด้วย AR

4K UHD รุ่นที่แนะนำ - หลายคนต่างเลือกรุ่นนี้ FHD 8K

FHD

4k uhd

8K

ชมแบบ Augmented Reality

สแกน QR โค้ดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทดสอบขนาดทีวี {0} นิ้วภายในบ้านของคุณ