Galaxy Note20 Ultra
5G

ภาพครึ่งด้านบนของ Galaxy Note20 Ultra 5G สีมิสติกบรอนซ์ที่วางคว่ำหน้าอยู่ในโหมดแนวนอน โดยมี S Pen สีเดียวกันวางพาดอยู่ตรงด้านหลังของโทรศัพท์
Two Galaxy Z Flip phones in Mirror Purple at a three-quarter angle, one seen from the front and one seen from the rear. Both are folded at right angles with freestop folding. The one seen from the front has the blossoming flower wallpaper onscreen
Galaxy Note10 lite

สมาร์ทโฟน
ของคนชอบไลฟ์

Galaxy A

Galaxy A 2020

Galaxy M Series

Galaxy M20 l M30 l M30s

เต็มตา ลื่นไหล ไม่สะดุด
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

  เรียงลำดับตามใหม่สุด

  * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก
  * แบตเตอรี่: อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย คุณสมบัติและแอปที่ใช้งาน ความถี่ของการโทรศัพท์และการส่งข้อความ จำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
  * หน่วยความจำที่ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้: หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้อาจมีปริมาณน้อยกว่าหน่วยความจำรวมเนื่องจากระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ทั้งนี้ หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้ที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์
  * เครือข่าย: ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย
  * ภาพตรงด้านบนสุดของหน้าของ Galaxy Note20 Ultra 5G ที่วางคว่ำหน้าอยู่นั้นเป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอ
  * ภาพตรงด้านบนสุดของหน้าของ Galaxy Z Fold2 ที่กางออกโดยมีวอลเปเปอร์ภาพกราฟิกผีเสื้ออยู่ในหน้าจอนั้นเป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอ