Galaxy Note20 Ultra
5G

ภาพครึ่งด้านบนของ Galaxy Note20 Ultra 5G สีมิสติกบรอนซ์ที่วางคว่ำหน้าอยู่ในโหมดแนวนอน โดยมี S Pen สีเดียวกันวางพาดอยู่ตรงด้านหลังของโทรศัพท์
Galaxy Note10 Lite
Two Galaxy S20 Ultra phones, one in Cosmic Black, one in Cosmic Gray, seen from the rear at three-quarter angles.

Galaxy A
สมาร์ทโฟน
ของคนชอบไลฟ์

Galaxy A51

Galaxy A51

ใช้ชีวิตแบบคมชัด

Galaxy C9 Pro

Galaxy C9 Pro
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

  เรียงลำดับตามใหม่สุด

  * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก
  * แบตเตอรี่: อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย คุณสมบัติและแอปที่ใช้งาน ความถี่ของการโทรศัพท์และการส่งข้อความ จำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
  * หน่วยความจำที่ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้: หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้อาจมีปริมาณน้อยกว่าหน่วยความจำรวมเนื่องจากระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ทั้งนี้ หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้ที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์
  * เครือข่าย: ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย
  * ภาพตรงด้านบนสุดของหน้าของ Galaxy Note20 Ultra 5G ที่วางคว่ำหน้าอยู่นั้นเป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอ
  * ภาพตรงด้านบนสุดของหน้าของ Galaxy Z Fold2 ที่กางออกโดยมีวอลเปเปอร์ภาพกราฟิกผีเสื้ออยู่ในหน้าจอนั้นเป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอ