Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

เพิ่มสินค้าอื่น

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

เพิ่มสินค้าอื่น

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

Galaxy Watch6 และ Galaxy Watch6 Classic วางเคียงข้างกันบนสายรัด Galaxy Watch6 ถูกหันขึ้นด้านบน ในขณะที่ Galaxy Watch6 Classic ถูกหันไปด้านหน้า Galaxy Watch6 และ Galaxy Watch6 Classic วางเคียงข้างกันบนสายรัด Galaxy Watch6 ถูกหันขึ้นด้านบน ในขณะที่ Galaxy Watch6 Classic ถูกหันไปด้านหน้า

ซีรีส์ Galaxy Watch6

 

* คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์

*เครือข่าย : ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย