ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ

รายการ ซื้อSamsung Lifestyle TV The Frame + รับสิทธิ์ 4 เดือน เข้าใช้งานArt Store Subscription
(เมื่อซื้อ Samsung Lifestyle TV The Frame รับสิทธิ์เป็นสมาชิกเข้า Art Store เพื่อสามารถเข้าถึงคอลเลกชันที่มีอยู่ และคอลเลกชันใหม่ๆ อย่างไม่จำกัด ในระยะเวลา 4 เดือน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ
1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame รุ่น QA32LS03TBKXXT, QA55LS03TAKXXT, QA65LS03TAKXXT,QA43LS03AAKXXT, QA55LS03AAKXXTและ QA765LS03AAKXXT ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) จากร้านค้าที่ร่วมรายการหรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop (https://www.samsung.com/th/) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store เพื่อสามารถเข้าถึงคอลเลกชันที่มีอยู่ และคอลเลกชันใหม่ๆ อย่างไม่จำกัด ในระยะเวลา 4 เดือน
2. เงื่อนไชและวิธีการการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store
ลูกค้าต้องทำการสร้างบัญชีหรือลงทะเบียนเข้าใช้ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame ด้วย Samsung Account ก่อน จากนั้นจึงจะเข้าดำเนินการรับสิทธิ์เข้า Art Store ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยทำตามคำสั่งบนหน้าเมนูของทีวี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 เดือนแรกลูกค้ารับสิทธิทดลองใช้ฟรี 1 เดือน โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.2 เข้าเมนูหน้า Art Gallery หรือ หน้า “ศิลปะ”
2.3 กดที่ หน้า เมนูชื่อ” Art Store” หรือ “ร้านค้าศิลปะ”
2.4 กดเข้า “Start Your Free Trial” หรือ “เริ่มทดลองใช้ฟรี” จะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
2.5 ทำการ Download รูปภาพ จนเรียบร้อย แล้วกลับไปยังเมนูการใช้งานปกติ
2.6 รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เดือนฟรี ผ่านแอปพลิเคชั่น Samsung Promotion โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้
2.7 กดคลิ๊ก จาก เมนู Apps. (Application)
2.8 ให้กดเลือกแอปพลิเคชั่น(Application) ชื่อ Samsung Promotion ดังนี้
กดเลือกจากปุ่ม Home Preview (Apps) หรือ
กดเลือก หาที่ Home Launcher เพื่อเข้า สู่แอปพลิเคชั่น(Application) ชื่อ Samsung Promotion
2.9 เมื่อเจอ Promotion Banner ของ Samsung Promotion หรือข้อเสนอพิเศษนี้ ให้กดปุ่มรับสิทธิ์ “ใช้ทันที”หรือ Get It Now
2.10 ให้กดปุ่มข้อความ Art Store 3 –Month Subscription Coupon Free หรือ“เริ่มทดลองใช้ฟรี” ซึ่งจะเข้าไปสู่หน้าจอให้ใช้งาน
2.11 ถ้ากดคำว่า Use Coupon หรือ “ ใช้คูปอง” จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เดือนฟรี หรือ ถ้ายังไม่ต้องการใช้คูปอง ให้กดคำว่า “ไม่ได้ใช้คูปอง” กรณีนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้า Art store ฟรีเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้ Art store เพิ่มอีก 3 เดือนลูกค้าสามารถกลับมากดคำว่า “Use Coupon” หรือ“ ใช้คูปอง” ได้อีกครั้ง สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame รุ่น QA32LS03TBKXXT, QA55LS03TAKXXT, QA65LS03TAKXXT,QA43LS03AAKXXT, QA55LS03AAKXXTและQA765LS03AAKXXT จะต้องใช้ 3-Months free subscription coupon ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2.12 หากต้องการใช้สิทธิ์เพียง กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อรับสิทธิ์นั้น
2.13 ทำการ Download รูปภาพจนเรียบร้อย แล้วกลับไปยังเมนูการใช้งานปกติ
3. จำกัดสิทธิการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store, สำหรับ TV The frame 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
4. สิทธิ์ในการได้รับนี้จะถูกยกเลิกในทันทีหากลูกค้าทำการคืนหรือยกเลิกการซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame
5. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับของสมนาคุณให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
8. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
9. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232