New Family Hub: Beverage Center
เคล็ดลับการเติมน้ำอัตโนมัติ

(รองรับการใช้งานในรุ่น RF65A9771B1/ST)

เพลิดเพลินไปกับการดื่มน้ำเย็นรสชาติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย Beverage Center™ ที่มี Autofill Pitcher อันปราศจาก BPA* ที่สามารถเต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์ หรือสามารถใช้แช่กับผลไม้หรือสมุนไพรได้เพื่อให้พร้อมเสิร์ฟได้อยู่เสมอ แล้วก็ยังมีเครื่องกดน้ำที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถสดชื่นไปกับเครื่องดื่มเย็น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

1. ช่องกดน้ำเย็น

ช่องกดน้ำเย็นที่สามารถเติมน้ำอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถกดน้ำดื่มที่เย็นสดชื่นได้จากตู้เย็นได้โดยไม่ต้องคอยเติมน้ำสำหรับแช่เย็นหรือเทน้ำลงแก้วด้วยตัวเองอีกต่อไป

2. เหยือกแช่น้ำแบบเติมอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้แช่กับผลไม้หรือสมุนไพรลงไปในน้ำดื่มที่ถูกเติมเข้ามาที่เหยือกแบบอัตโนมัติเพื่อรับความสดชื่นจากกลิ่นหรือรสชาติของผลไม้หรือสมุนไพรที่คุณชื่นชอบ ซึ่งตัวเหยือกผลิตจากวัสดุที่ปราศจาก BPA จึงสามารถมั่นใจว่าปลอดภัยกับสุขภาพ

* Bisphenol A (BPA)
พบได้ในพลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอีพ็อกซีเรซิ่นซึ่งมักใช้ในการผลิตภาชนะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม และอาจมีความเชื่อมโยงกับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพได้

Tech Tip: ในกรณีที่น้ำในเหยือกไม่เติมเองโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเครื่องได้ทำการปิดการใช้งานการเติมน้ำลงเหยือกแบบอัตโนมัติเอาไว้ ทำให้การใช้งานในครั้งแรกตัวเครื่องจะไม่ทำการเติมน้ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่าที่**การตั้งค่า >> การจัดการตู้เย็น >> กดเปิดการทำงานที่ การเติมน้ำอัตโนมัต **