มารู้จักฟังก์ชั่น SmartThings ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

แอปพลิเคชัน SmartThings สามารถใช้งานกับเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต ทำให้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เป็น IoT (Internet of things) มากมาย Samsung เองก็ได้มองว่าอินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากจึงได้พัฒนา แอปพลิเคชัน SmartThings ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Samsung และทำให้สามารถสั่งการได้จากแอปพลิเคชัน SmartThings

“SmartThings” คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Samsung ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อีกมากมายที่รองรับแอปพลิเคชันนี้ โดยแอปพลิเคชันนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวสั่งการระยะไกลให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และยังสามารถดูข้อมูลการใช้งานอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานย้อนหลัง และยังสามารถทำการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นพร้อมกันได้อีกด้วย

ความสามารถของแอปพลิเคชัน SmartThings

1. การควบคุมและการสั่งการระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดเครื่อง การตั้งเวลา การปรับอุณภูมิ การเข้าใช้งานโหมดต่างของตัวเครื่องปรับอากาศ

2. การสั่งงานด้วยเสียงผ่านโปรแกรม Bixby ได้โดยรองรับทั้งหมด 8 ภาษา เช่น เกาหลี, อังกฤษ, จีน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน และ เยอรมัน แต่ยังไม่มีการรองรับภาษาไทย

3. การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน SmartThings เท่านั้น

• การตรวจสอบดูการใช้พลังงานย้อนหลังของเครื่องปรับอากาศ

• การใช้งานโหมด Welcome Cooling ที่จะแจ้งเตือนเมื่อให้ทำการเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเข้าใกล้บริเวณบ้าน และแจ้งเตือนให้ปิดเมื่อมีการออกนอกบริเวณบ้าน

ดังนั้นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันแล้ว การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์และการสั่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จะช่วยให้การใช้งานของคุณในชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยคุณจะสามารถสั่งงานได้ในขณะที่ตัวเครื่องไฟฟ้าและแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เนตทั้ง 2 ฝั่ง อีกทั้งยังสามารถดูการใช้พลังงานย้อนหลังได้อีกด้วย

แอปพลิเคชัน SmartThings นี้ พร้อมให้คุณใช้งานแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store และ App Store แต่การเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เท่านั้น