ฟังก์ชั่น PM 1.0 Filter
ดักจับฝุ่นละอองด้วยเทคโนโลยีการปล่อยประจุ

ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษเป็นปัญหาที่เราพบกันอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 หรือฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่ง Samsung เองก็ได้เล็งเห็นว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีในการฟอกอากาศเข้ามาในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศของ Samsung ไม่ได้ทำได้เพียงทำความเย็นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยดักจับฝุ่นจิ๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“PM 1.0 Filter” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “Electrostatic Filter” คือ หนึ่งในฟังก์ชั่นของเครื่องปรับอากาศ Samsung ที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้กับเครื่องปรับอากาศในรุ่น Wind free premium Plus โดยที่ฟังก์ชั่นนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้เทคโนโลยีในการปล่อยประจุเพื่อไปดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองได้เล็กถึงขนาด PM 1.0

หรือ 1 ไมครอน โดยการกรองอากาศจะผ่านทั้งหมด 2 ชั้น คือ

1. ชั้น Pre filter

ซึ่งทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ด้วยแผ่นกรองแบบละเอียด

2. ชั้น PM 1.0 ซึ่งทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นขนาดเล็กโดยใช้การปล่อยประจุ

ความสามารถของฟังก์ชั่น* “PM 1.0 Filter”

1.   กรองฝุ่นละอองได้สูงสุดถึง 99% (PM 1.0)

2.   ช่วยในการกำจัดไวรัส แบคทีเรียในอากาศ

3.   ลดการเจริญเติบโตของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

* ทดสอบในห้องปฏิบัติการของเกาหลีสำหรับการต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ทดสอบในห้องปฏิบัติการของญี่ปุ่นสำหรับการต้านสารก่อภูมิแพ้ วัดผลข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบเฉพาะแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจให้ผลแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการใช้งานส่วนบุคคล

ซึ่งนอกจากการที่เครื่องปรับอากาศจะสามารถทำการกรองอากาศได้แล้ว ยังมีอีกฟังก์ชั่นที่ใช้งานควบคู่กันคือ ฟังก์ชั่นการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง และทำการแสดงผลผ่านสีบนหน้าจอ Display ของตัวเครื่อง

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น “ฟอกอากาศ”

1.   เปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยการกดปุ่ม Power ที่รีโมท

2.   ทำการกดปุ่ม Option ที่รีโมท

3.   ทำการกดลูกศรเพื่อเลื่อนหาฟังก์ชั่น Purify

4.   ทำการกดปุ่ม Set เพื่อยืนยันโหมดการใช้งาน

ดังนั้นสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่น Wind free premium Plus เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถกรองและดักจับฝุ่นละอองได้ถึงขนาด PM 1.0 และสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ ณ เวลานั้นได้ ซึ่งการจะใช้งานจำเป็นที่จะต้องเปิดโหมดการใช้งานผ่านรีโมทก่อน ตัวเครื่องจึงจะสามารถทำการดักจับฝุ่นละอองภายในห้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ