การจัดการแอปพลิเคชันใน Samsung TV ที่ติดตั้งไว้

เนื่องจาก Samsung TV มีแอปพลิเคชันให้โหลดใช้งานอย่างมากมายตามแต่วัถตุประสงค์ของผู้ใช้งาน ซึ่งในหัวข้อจะพูดถึง การจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ ที่โหลดเข้ามาในทีวี ไม่ว่าจะเป็น การย้ายตำแหน่ง การลบ หรือ การอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนั้นทำได้อย่างไร

วิธีเข้าหน้าสู่เมนูจัดการแอปพลิเคชัน

คุณต้องล็อคอินด้วย Samsung Account ก่อนเข้าใช้งานเมนูนี้

1. เรียก Smart Hub ขึ้นมาและเลือกไปที่เมนู Apps

2. ไปที่ ไอคอนรูปเฟือง เพื่อเข้าไปจัดการแอปพลิเคชัน

3. เลือกไปที่ แอปพลิเคชันที่คุณต้องการจัดการ เช่น การลบ, การอัปเดต หรือเลือกให้มาโชว์ในหน้า Smart Hub

4. เมื่อเลือกแอปพลิเคชันได้แล้ว ให้กดปุ่ม ลงล่าง บนรีโมทเพื่อเลือกหัวข้อที่คุณต้องการจัดการแอปพลิเคชัน

4.1 ลบแอปพลิเคชัน

4.2 เพื่มแอปพลิเคชันไปที่หน้า Smart Hub

4.3 ล็อคการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

4.4 เลื่อนตำแหน่งของแอปพลิเคชัน ตามต้องการ

4.5 ลบและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

4.6 ข้อมูลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน เช่น เวอร์ชัน หรือ ขนาดของแอปพลิเคชัน