เคล็ดลับ ใช้ S Pen เขียนบนไฟล์ PDF และ แปลงไฟล์เป็น PPT ได้อย่างง่ายดาย