เคล็ดลับ!! วิธีการใช้ HDMI ARC
บน SAMSUNG Smart TV

HDMI ARC คืออะไร

HDMI ARC มาจากคำว่า HDMI Audio Return Channel

HDMI ARC ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนสายเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับระบบโฮมเธียเตอร์หรือซาวด์บาร์ภายนอก จึงช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงและการหน่วงเวลาของสัญญาณได้ดีขึ้น ซึ่ง SAMSUNG Smart TV ส่วนใหญ่รองรับฟีเจอร์นี้อยู่แล้ว

 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สายเชื่อมต่อแบบออฟติคอลเส้นที่สองเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพงที่รองรับ HDMI ARC ในการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับลำโพงที่รองรับ ARC คุณจะต้องใช้สาย HDMI รุ่น 1.4 ขึ้นไป ฟังก์ชั่น HDMI-ARC พร้อมใช้งานผ่านทางพอร์ตที่มีไว้โดยเฉพาะบนทีวีหรือกล่องรับสัญญาณ One Connect เท่านั้น และลำโพงภายนอกจะต้องรองรับฟังก์ชั่นนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของลำโพงภายนอกเพื่อเปิดส่วนควบคุม HDMI ARC

           

รูปแบบเสียงที่ใช้ได้กับ HDMI ARC:

·       PCM (2 แชนเนล)

·       Dolby Digital (สูงสุด 5.1 แชนเนล)

·       DTS Digital Surround (สูงสุด 5.1 แชนเนล) 

หมายเหตุ : DTS ใช้ได้กับรุ่นทีวีที่วางจำหน่าย ก่อนปี2018 เท่านั้น        

วิธีการเชื่อมต่อสาย HDMI

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อสมาร์ททีวีกับลำโพง:

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมสาย HDMI

ขั้นตอนที่ 2 เสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI IN (ARC) ของทีวี

ขั้นตอนที่ 3 เสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI OUT (TV-ARC) ของลำโพง

ขั้นตอนที่ 4 เปิดลำโพงที่เชื่อมต่อกับทีวี

ขั้นตอนที่ 5 เสียงจากทีวีจะถูกเล่นผ่านลำโพงภายนอก

ระบบ Anynet + (HDMI CEC) จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าจากโรงงานสำหรับซาวด์บาร์และระบบโฮมซีนีม่าของ SAMSUNG ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ซาวด์บาร์หรือระบบโฮมซีนีม่าของ SAMSUNG คุณจะต้องตรวจสอบว่าฟังก์ชั่น Anynet + (HDMI-CEC) ถูกเปิดใช้งานบนสมาร์ททีวีของคุณหรือไม่

 

วิธีการตรวจสอบว่าฟังก์ชั่น Anynet + (HDMI-CEC) ถูกเปิดใช้งานหรือไม่

·       สำหรับสมาร์ททีวี T/Q, R/Q, N/Q และ M/Q series (ตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)

          หน้าหลัก> การตั้งค่า> ทั่วไป> การจัดการอุปกรณ์ภายนอก> Anynet + (HDMI CEC)

·       สำหรับสมาร์ททีวี K series (ปี 2016)

          หน้าหลัก> การตั้งค่า> ระบบ> การตั้งค่าของผู้เชี่ยวชาญ> Anynet + (HDMI-CEC)

·       สำหรับสมาร์ททีวีรุ่นก่อนหน้าจนถึง J series (ปี 2015)

          เมนู> การตั้งค่า> Anynet + (HDMI-CEC)

 

หมายเหตุ:

·         ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Anynet + (HDMI-CEC) บนสมาร์ททีวีเพื่อที่จะใช้ eARC

·         ถ้าใช้สายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือรองรับ อาจเกิดข้อผิดพลาด

·         พอร์ต HDMI จะระบุคำ ARC ที่ด้านหลังของทีวีหรือกล่องรับสัญญาณ One Connect

·         กล่องรับสัญญาณ One Connect ส่วนใหญ่มีพอร์ต HDMI-ARC (โดยปกติแล้วเป็นพอร์ต HDMI พอร์ตที่สาม)