เครื่องซักผ้าของคุณสั่นแรงเกินไปหรือไม่ ขณะที่ใช้งาน

*** เนื้อหานี้สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าเท่านั้น ***

หากเครื่องซักผ้าของคุณมีอาการสั่นที่รุนแรงผิดปกติในระหว่างการซักหรือการปั่นหมาด แม้ว่าเครื่องของคุณจะเพิ่งซื้อมาใช้งานได้ไม่นาน สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบพื้นที่ตั้งเครื่องและการติดตั้งเครื่องซักผ้าว่าเหมาะสมหรือไม่

1.1 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรง และไม่ลาดชัน การติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ไม่แข็งแรง เช่น บนพรม กระเบื้องยางหรือพื้นไม้อาจทำให้เครื่องเกิดการสั่นในขณะที่ปั่นด้วยความเร็วสูง

1.2 ตรวจสอบสลักเกลียวสำหรับขนส่งด้านหลังเครื่องว่าถูกถอดออกแล้ว

1.3 ตรวจสอบว่าขาตั้งเครื่องถูกปรับระดับและเครื่องไม่สามารถโยกไปมาได้

1.4 หลีกเลี่ยงการวางเครื่องไว้บนแท่นเสริมขาหรืออุปกรณ์ที่หนุนขาตั้ง

1.5 ถอดโฟมรองเครื่องออกก่อนใช้งาน เพราะแท่นโฟมที่มากับเครื่องจะมีแกนสำหรับล็อกมอเตอร์ซึ่งจะทำให้เครื่องสั่นขณะใช้งาน

2. ตรวจสอบการใส่ผ้าในขณะที่ซัก

การซักผ้าในปริมาณที่มากไปหรือผ้าที่มีน้ำหนักมากๆ เพียงชิ้นเดียวจะส่งผลกับสมดุลของถังในเครื่องซักผ้าซึ่งจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและทำให้เครื่องสั่น แนะนำให้ใส่ผ้าในปริมาณที่เหมาะสมและกระจายผ้าออกให้สมดุลทั่วถัง ไม่นำผ้าที่มีลักษณะพันหรือม้วนเป็นก้อนใส่ลงในเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการสั่นข้างต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เครื่องมีอาการสั่นรุนแรงในขณะที่ซักหรือปั่นหมาด ซึ่งหากตรวจสอบและแก้ไขอาการข้างต้นแล้ว ยังคงพบปัญหาเดิม สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการหรือ Call Center 1282