เลือกตำแหน่งและภาษาของคุณ
ความเป็นส่วนตัวของเรา ได้รับการปกป้อง

ความเป็นส่วนตัวที่
ปลอดภัย

ในยุคสังคมที่ ออนไลน์ตลอดเวลา ส่วนใหญ่เรานึกไม่ออกเลยว่าจะสามารถออกจากบ้านโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร ซึ่งทำให้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากที่เราจะไม่ถูกติดตามโดยแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เราติดตั้งเอาไว้ในโทรศัพท์ 

เราสามารถควบคุมและอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวได้ ด้วยโปรแกรมความคุมความเป็นส่วนตัว 

 

เราจะเข้าถึงโปรแกรมควบคุมความเป็นส่วนตัวในโทรศัพท์ซัมซุง กาแลคซี่ได้อย่างไร?

1. ไปที่หน้าจอโทรศัพมท์ เลื่อนหน้าจอลงไปเพื่อเปิด ปุ่ม settings (รูปเฟือง)
2. เลือก Privacy
3. เลือก Permissions Manager เพื่อปรับเรื่องข้อมูลที่เราจะอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นที่เราได้ติดตั้งเอาไว้ในเครื่องจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

โปรแกรมควบคุมความเป็นส่วนตัวจะแสดงผลว่าข้อมูลของคุณที่ถูกใช้ในช่วงเวลา 24ชั่วโมงล่าสุด คุณสามารถที่จะเลือกไปที่หมวดหมู่ (เช่น แสดงที่อยู่, กล้อง) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลใดที่เราสามารถควบคุมได้บนโปรแกรมควบคุมความเป็นส่วนตัว

จัดการ หรือ ยับยั้ง การอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นโดย เลือก Setting > Privacy > Permission Manager ภายใต้การอนุญาตนี้ เราสามารถดูว่าแอพพลิเคชั่นใดบ้างที่ใช้ข้อมูลของเราโดยเฉพาะ เราสามารถเลือกที่จะป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน หรือ ติดตามข้อมูลของเราเหล่านี้ได้