ซื้อเครื่องวันนี้ เฉพาะ Samsung Online Shop ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน ซื้อเครื่องวันนี้ เฉพาะ Samsung Online Shop ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด