เงื่อนไขโปรโมชั่น

• ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564 เท่านั้น

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท

1.   ร้านค้าที่ร่วมรายการเก่าแลกใหม่ เฉพาะหน้าร้าน Homepro, PowerBuy, PowerMall ช่องทางอื่นไม่สามารถร่วมรายการได้

2.   ลูกค้าสามารถนำเครื่องซักผ้าทุกประเภททุกยี่ห้อนำมาแลกซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุง เครื่องอบผ้าซัมซุง และ Air Dresserซัมซุง โดยจะได้รับส่วนลดเพิ่มดังต่อนี้

WW90T734DBX/ST ลด 2,000 บาท

WW90T634DLE/ST ลด 2,000 บาท

WW90T504DAW/ST ลด 2,000 บาท

WW80T504DAW/ST ลด 2,000 บาท

WW80T3040WW/ST ลด 2,000 บาท

WW80T4040CE/ST ลด 2,000 บาท

WD10T734DBX/ST ลด 4,000 บาท

WW12TP44DSX/ST ลด 3,000 บาท

WW10T734DBX/ST ลด 3,000 บาท

WW10T634DLE/ST ลด 3,000 บาท

WF21T9500GV/ST ลด 5,000 บาท

WD90T734DBX/ST ลด 3,000 บาท

WD90T604DBE/ST ลด 3,000 บาท

WD21T6500GV/ST ลด 5,000 บาท

WD12TP44DSX/ST ลด 4,000 บาท

DV90T7240BX/ST ลด 3,000 บาท

DV80T5220AW/ST ลด 3,000 บาท

DV16T9720SV/ST ลด 5,000 บาท

DF60R8600CG/ST ลด 4,000 บาท

 

3.   ลูกค้าจะต้องนำรูปถ่ายของเครื่องซักผ้ามาแสดงกับพนักงานขายซัมซุงที่หน้าร้าน

4.   ต้องเป็นสิ่งของที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้

5.   สินค้าที่จะแลกซื้อต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมยก ไม่มีบริการรื้อ, ถอน, ถอด, ประกอบหรือ เก็บหน้างานใดๆ

6.   เงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่จุดขาย

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นซื้อคู่เครื่องอบผ้า หรือ AirDresser คู่กับเครื่องซักผ้าฝาหน้า รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท

1.   ร้านค้าที่ร่วมรายการซื้อคู่ถูกกว่า เฉพาะ Homepro, PowerBuy, PowerMall ทั้งหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเมื่อซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุง ร่วมกับเครื่องอบผ้าซัมซุง หรือ Air Dresser ซัมซุง ภายในบิลสินค้าดังเงื่อนไขข้างล่าง 

2.   1 สิทธิ์ส่วนลดต่อ 1 บิลสินค้าเท่านั้น

3.   เงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่จุดขาย

 

เงื่อนไขผ่อนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการดอกเบี้ย 0% สูงสุด 10 เดือน   

1.   ผ่อน 0% กับเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่ร่วมรายการสูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ        

2.   โปรดตรวจสอบสินค้า บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย


เงื่อนไขขยายเวลารับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี

1.   เมื่อลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามวิธีการภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงในใบกำกับภาษี จะได้รับการขยายระยะเวลารับประกันต่อจากการรับประกันของผู้ผลิต ทั้งนี้จะรับประกันเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม วัสดุใช้สิ้นเปลือง และเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในใบรับประกันสินค้า

2.   ระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากวันที่ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน การรับประกันในช่วงเวลาต่อจากผู้ผลิตนี้จะดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย โปรดตรวจสอบรายละเอียด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความรับผิดตามที่ระบุด้านล่างนี้

3.   การรับประกัน 5 ปีนี้ จะไม่รวมถึงกรณีที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนมีระยะเวลารับประกันยาวกว่า 5 ปี เช่น คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น มอเตอร์ของเครื่องซักผ้า

4.   ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ารับบริการซ่อมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ จากศูนย์บริการที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าความเสียหายจะต้องไม่เกินราคาซื้อของสินค้าดังกล่าว ในกรณีที่ศูนย์บริการประเมินค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อสินค้าหรือกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินค้าคืนตามวงเงินสูงสุดที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงให้ซากของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.   ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่ https://www.ssthwarranty.com/5ywarranty

6. รายชื่อสินค้าที่เข้าร่วมเงื่อนไขการขยายการรับประกัน 5 ปี

เครื่องซักผ้า เครื่องซักอบผ้า เครื่องอบผ้า

o   เครื่องซักผ้าฝาหน้าตั้งแต่ 8 กก. ขึ้นไป: WF17N7510KV/ST, WW10N64FRPW/ST, WW90J54E0BW/ST, WW90K54E0UW/ST, WW80K54E0UW/ST,WW80J54E0BW/ST,WW80J44G0BW/ST, WW90K54E0YW/ST, WF21T9500GV/ST, WW12TP44DSX/ST, WW10T734DBX/ST, WW10T634DLE/ST, WW90T504DAW/ST, WW90T734DBX/ST, WW90T634DLE/ST, WW80T504DAW/ST, WW80T4040CE/ST

o   เครื่องซักอบผ้า: WD14F5K5ASG/ST,WD12F9C9U4X/ST, WD10N64FR2X/ST, WD90K6410OW/ST, WD80J6410AW/ST WD16T6000GP/ST, WD12TP44DSX/ST, WD21T6500GV/ST, WD10T734DBX/ST, WD90T734DBX/ST, WD90T604DBE/ST

o   เครื่องอบผ้า: DV90N62632W/ST, DF60R8600CG/ST, DV16T9720SV/ST, DV90T7240BX/ST, DV80T5220AW/ST

7.    เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

·         บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

·         การใช้สินค้าผิดวิธี การฝ่าฝืนคำเตือน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

·         กรณีตามข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ผลิตตามใบรับประกัน

·         เหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศหรือแมลง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม สงคราม ความกดอากาศ หรือแรงสั่นสะเทือน

·         การจราจล การก่อการร้าย

·         การกัดกร่อน การสึกกร่อน การเป็นรอยหรือการขีดข่วนผิววัตถุ การเสื่อมสภาพ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน

·         การซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่มิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง

·         การติดตั้ง การส่งมอบ การขนส่ง

·         ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟตก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ

·         การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

·         ความผิดปกติหรือติดไวรัสของซอฟแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

·         อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกันทุกกรณี

·         ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิตู้เย็น เป็นต้น

·         ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า

·         สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร. 026893232 ตลอด 24 ชั่วโมง