หมดอายุ

Galaxy A71

ใช้ได้ตั้งแต่ 2020-12-21 ~ 2021-01-31