เงื่อนไขการจัดส่ง และการติดตั้งสินค้า

Samsung Online Store มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบบริการจัดส่งและทำการติดตั้งสินค้าให้แก่คุณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าและมาตรฐานการบริการที่ให้ความสะดวกและรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

• สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมมือถือ

วิธีการจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ IM

• เครื่องใช้ไฟฟ้า

วิธีการจัดส่ง/การติดตั้งแบบมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ CE และ DA

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าฟรี
• การให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่รวมพื้นที่ต่างอำเภอหรือเกาะ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่นี่
• ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องทำการซื้อผ่าน samsung.com เท่านั้น
• หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หลังเวลาที่กำหนด วันทำการถัดไป จะนับเป็นวันแรกของการจัดส่งสินค้า
• ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น และคนละหมวดหมู่สินค้า ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าพร้อมกัน
• หากระบุข้อมูล “ที่อยู่การจัดส่ง” ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้การจัดส่งล่าช้าได้
• การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่าระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order) กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
เช่น ภัยธรรมชาติ
• กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถเช็คสถานะโดยเข้าไปยังอีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อนำเลข order ไปเช็คสถานะผ่าน samsung.com หรือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ (☎ 1282)

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น