สินค้าที่มีวางจำหน่าย

หน้าของผลิตภัณฑ์ทุกหน้าจะแจ้งให้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อมีวางจำหน่ายในขณะนั้นหรือไม่หากคุณมองเห็นปุ่ม "ซื้อเลย" ในหน้าผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายในขณะนั้น หากคุณมองเห็นปุ่ม "สินค้าหมด" หรือ "เรียนรู้เพิ่มเติม" นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีวางจำหน่ายในขณะนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายอีกครั้ง ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม "ซื้อเลย"

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น