ระยะเวลาการคืนเงิน

การคืนเงินอาจใช้เวลานานไม่เกิน 60 วันทำการตั้งแต่วันที่ส่งคืนสินค้ากลับถึงคลังสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและหน่วยงานที่ดำเนินการการชำระเงิน

ลูกค้าที่เลือกชำระเงินผ่านช่องทางผ่อนชำระผ่านธนาคารอื่น (2C2P Installment) ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนบางส่วน หรือขอคืนสินค้าบางส่วนได้ จะต้องทำการยกเลิกหรือคืนสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อเท่านั้น

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น