ข้อมูลของ Samsung Account

คุณสามารถค้นหาข้อมูล Samsung Account ของคุณได้ด้วยการ คลิกที่นี่ เลือกแท็บ “เข้าสู่ระบบ”

    • วิธีการค้นหา ID ของคุณ
        1. เลือกแท็บ "ค้นหา ID " ในหน้า Samsung Account
        2. ป้อนชื่อและวันเกิดของคุณในหน้าจอ "ค้นหา ID"
        3. คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา ID" เพื่อดู ID (อีเมล) ที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้ ในตอนที่สมัครใช้งาน Samsung Account

    • วิธีการตั้งรหัสผ่านของคุณใหม่
        1. คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยเลือกแท็บ “รีเซ็ทรหัสผ่าน”
        2. โปรดป้อน ID บัญชีของคุณ คลิกปุ่ม “ดำเนินการ” จากนั้นระบบจะส่งรหัสไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน

หากคุณยังไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณได้ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ ในตอนที่สมัครใช้งาน Samsung Account หรือหากคุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อรับอีเมลการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (☎1282)

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น