การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนของ Samsung Account

• การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบ Samsung Account ของคุณได้ โดยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการใช้องค์ประกอบการยืนยันตัวตนสองอย่างที่แตกต่างกันเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลของคุณ ซึ่งก็คือรหัสผ่านกับรหัสการรักษาความปลอดภัยพิเศษ
• เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านแล้วหลังจากนั้นสักครู่ก็จะได้รับรหัสการยืนยันผ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือของคุณ
• หากมีบุคคลอื่นพยายามจะเข้าสู่ระบบบัญชีด้วยรหัสผ่านของคุณ บุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีของคุณได้ เนื่องจากไม่ได้รับรหัสการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมดังกล่าวคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการนี้ได้ ที่นี่

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น