วิธีตรวจสอบประวัติการซื้อและอัปเดตแอปใน Galaxy Store

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ Galaxy Store คุณสามารถตรวจสอบแอพที่คุณซื้อ (ติดตั้ง) ได้โดยแตะ "เมนู" แล้วแตะ "แอพของฉัน" จากหน้าจอเมนู Galaxy Store คุณยังสามารถอัพเดตแอพของคุณหรือตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณ (ใบเสร็จ)

Screenshot with the options “Apps”, “Games” and “Themes” highlighted.

ฉันจะตรวจสอบประวัติการซื้อ/ดาวน์โหลดใน Galaxy Store ได้อย่างไร

คุณสามารถดูประวัติการซื้อ/การดาวน์โหลดได้จากเมนู Galaxy Store คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Galaxy Store เพื่อดูแอพที่ดาวน์โหลด

Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen. Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen.

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบ Galaxy Store แล้วแตะไอคอน "เมนู" จากหน้าจอหลัก

Step 2. Tap “My apps” in the Galaxy Store menu at the top left of the screen. Step 2. Tap “My apps” in the Galaxy Store menu at the top left of the screen.

ขั้นตอนที่ 2. แตะ "แอพของฉัน" ในเมนู Galaxy Store

Step 3. Select one of the app categories tab. If you have a watch paired with your device, you will also see the “Watch” category. Step 3. Select one of the app categories tab. If you have a watch paired with your device, you will also see the “Watch” category.

ขั้นตอนที่ 3. เลือกหนึ่งในหมวดหมู่แอพ หากคุณมีนาฬิกาที่จับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะเห็นหมวดหมู่ "นาฬิกา" ด้วย

Step 4. Check your download history of the selected app type. Step 4. Check your download history of the selected app type.

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบประวัติการซื้อแอพทุกประเภท

ฉันจะอัพเดตแอพของฉันใน Galaxy Store ได้อย่างไร

คุณสามารถอัพเดตแอพของคุณได้จากเมนู Galaxy Store คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Galaxy Store เพื่ออัพเดตแอพของคุณ

Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen at the bottom right. Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen at the bottom right.

ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้ Galaxy Store แล้วแตะไอคอน "เมนู" จากหน้าจอหลัก

Step 2. Tap “Updates” in the Galaxy Store menu. Step 2. Tap “Updates” in the Galaxy Store menu.

ขั้นตอนที่ 2. แตะ “อัพเดต” ในเมนู Galaxy Store

Step 3. Find the app you want to update and tap the rotate button next to it. Step 3. Find the app you want to update and tap the rotate button next to it.

ขั้นตอนที่ 3. ค้นหาแอพที่คุณต้องการอัพเดตแล้วแตะ ปุ่มหมุน ข้างๆ

ฉันสามารถอัพเดตแอพของฉันโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

คุณสามารถอัพเดตการตั้งค่า Galaxy Store เพื่ออัพเดตแอพที่คุณดาวน์โหลดจาก Galaxy Store โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แอพบางตัวจำเป็นต้องมีการอัพเดตด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการอัพเดตอัตโนมัติ นอกจากนี้ แอพที่คุณดาวน์โหลดจากร้านแอพอื่นจะไม่สามารถอัพเดทอัตโนมัติจาก Galaxy Store ได้

Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen at the bottom right. Step 1. Log in to Galaxy Store and tap the “Menu” icon from the main screen at the bottom right.

ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้ Galaxy Store แล้วแตะไอคอน "เมนู" จากหน้าจอหลัก

Step 2. Tap the settings icon located at the top right of the Galaxy Store menu. Step 2. Tap the settings icon located at the top right of the Galaxy Store menu.

ขั้นตอนที่ 2. แตะ ไอคอนการตั้งค่า ที่ด้านบนขวาของเมนู Galaxy Store

Step 3. Tap “Auto update apps.” Then, select an auto-update method: “Never,” “Using Wi-Fi only,” or “Using Wi-Fi or mobile data.” Step 3. Tap “Auto update apps.” Then, select an auto-update method: “Never,” “Using Wi-Fi only,” or “Using Wi-Fi or mobile data.”

ขั้นตอนที่ 3. แตะ “อัพเดตแอพอัตโนมัติ” จากนั้นเลือกวิธีการอัพเดตอัตโนมัติ: "ไม่" "ใช้ Wi-Fi เท่านั้น" หรือ "การใช้ Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ"

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ