วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อดาวน์โหลดแอปจาก Galaxy Store

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

เป็นไปได้ว่าเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Galaxy Store คุณอาจพบข้อผิดพลาด มีหลายวิธีในการแก้ปัญหานี้

Screen of an error when downloading an app in Galaxy Store.

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างขั้นตอนการติดตั้งและอัปเดตแอป โปรดลองอีกครั้งหลังจากทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

บนโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ

Step1. View of the “Settings” screen with a tap on the “Apps” option”. Step1. View of the “Settings” screen with a tap on the “Apps” option”.

ขั้นตอนที่ 1. เปิดโทรศัพท์ของคุณและไปที่เมนู "การตั้งค่า" แตะที่ตัวเลือก "แอพ"

Step 2. At “Apps” screen, tap on “Galaxy Store”. Step 2. At “Apps” screen, tap on “Galaxy Store”.

ขั้นตอนที่ 2. ในเมนู “แอพส์” ของคุณ ให้แตะที่ “Galaxy Store”

Step 3. App info screen with a tap on “Storage” option. Step 3. App info screen with a tap on “Storage” option.

ขั้นตอนที่ 3. จากนั้นแตะที่ “ที่เก็บข้อมูล”

Step 4. Storage menu where you can tap on “Clear Data” or “Clear Cache”. Step 4. Storage menu where you can tap on “Clear Data” or “Clear Cache”.

ขั้นตอนที่ 4. ในเมนู "ที่เก็บข้อมูล" ให้แตะ "ล้างข้อมูล" จากนั้น "ล้างแคช" แล้วลองติดตั้งแอปหรืออัปเดตอีกครั้ง

หากข้อผิดพลาดเดิมยังคงอยู่ โปรดติดต่อเราโดยแนบข้อมูลบันทึกของระบบผ่าน Galaxy Store โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Step 1. Galaxy Store main screen with a tap on “Menu” option on the right bottom of the screen. Step 1. Galaxy Store main screen with a tap on “Menu” option on the right bottom of the screen.

ขั้นตอนที่ 1. เปิด Galaxy Store แล้วแตะที่ตัวเลือก “เมนู”

Step 2. Screen of Galaxy Store settings where you will have to tap on “Contact us” option. Step 2. Screen of Galaxy Store settings where you will have to tap on “Contact us” option.

ขั้นตอนที่ 2. ในหน้าจอนี้ ให้แตะที่ ไอคอนการตั้งค่า และเลือกตัวเลือก "ติดต่อเรา"

Step 3. Tap on “Error reports” to contact with Samsung. Step 3. Tap on “Error reports” to contact with Samsung.

ขั้นตอนที่ 3. แตะที่เมนู “รายงานข้อผิดพลาด” เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความช่วยเหลือของเรา

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ในการดาวน์โหลดแอปและทรัพยากรไปยังอุปกรณ์ ขอแนะนำให้มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1.5 GB หรือ 2.5 เท่าของความจุของแอป หากไม่มีพื้นที่ว่าง การดาวน์โหลดอาจไม่สามารถทำได้

หากต้องการตรวจสอบที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1 เปิดเมนู "การตั้งค่า" ของโทรศัพท์
2 แตะตัวเลือก "การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์"
3 แตะตัวเลือก "ที่เก็บข้อมูล" และตรวจสอบที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์

โปรดทราบ: ตำแหน่งและชื่อของเมนู "การตั้งค่า" อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและอุปกรณ์

โปรดตรวจสอบว่าเครือข่าย (เครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi) เชื่อมต่อสำเร็จแล้วลองอีกครั้ง หากเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi ปิดอยู่หรือบริการไม่ดี อาจเข้าถึง Galaxy Store ไม่ได้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ