วิธีอัพเดตแอพ Game Booster และตรวจสอบเวอร์ชัน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-05-26

คุณสามารถอัพเดตแอพ Game Booster เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้สองวิธี คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้ติดตั้งแอพ Game Booster เวอร์ชันล่าสุดไว้หรือไม่

View of the Game Booster app in the Samsung Store.

วิธีอัพเดตแอพ Game Booster

1. เปิดการตั้งค่าอุปกรณ์

Step 1. Device setting screen with the “Apps” option highlighted. Step 1. Device setting screen with the “Apps” option highlighted.

ขั้นตอนที่ 1. เลือก “แอพส์” ในการตั้งค่าอุปกรณ์

Step 2. Screenshot of the app list with the Game Booster app highlighted. Step 2. Screenshot of the app list with the Game Booster app highlighted.

ขั้นตอนที่ 2. คลิก “Game Booster”

Step 3. App info screen with “Game Booster settings” highlighted. Step 3. App info screen with “Game Booster settings” highlighted.

ขั้นตอนที่ 3. คลิก "การตั้งค่า Game Booster"

Step 4. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted. Step 4. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted.

ขั้นตอนที่ 4. เลือก “เกี่ยวกับ Game Booster”

Step 5. Screenshot with the latest version of the Game Booster app. Step 5. Screenshot with the latest version of the Game Booster app.

ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบและอัพเดตแอพ Game Booster เวอร์ชันล่าสุดตามความจำเป็น

2. จากหน้าจอหลักของ Game Booster

Step 1. Main menu of the Game Booster app with the Settings icon highlighted. Step 1. Main menu of the Game Booster app with the Settings icon highlighted.

ขั้นตอนที่ 1. คลิก ไอคอนการตั้งค่า จากเมนูหลักของแอพ Game Booster

Step 2. "Game Booster Settings" screen by focus on "About Game Booster". Step 2. "Game Booster Settings" screen by focus on "About Game Booster".

ขั้นตอนที่ 2. เลือก "เกี่ยวกับ Game Booster"

Step 3. Game Booster screen display showing the latest version installed. Step 3. Game Booster screen display showing the latest version installed.

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของแอพขณะนี้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ