วิธีใช้ Find Using Camera เพื่อค้นหา Galaxy SmartTag+

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29

“ค้นหาโดยใช้กล้อง” เป็นฟีเจอร์ UWB (อัลตร้าไวด์แบนด์) ที่สามารถใช้ในการค้นหา Galaxy SmartTag+ ของคุณ

เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ จากนั้นขยับกล้องที่ด้านหลังของอุปกรณ์มือถือของคุณไปรอบๆ เมื่ออุปกรณ์ชี้ไปในทิศทางของ SmartTag+ ฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง” จะทำงาน

Find Using Camera finding a Galaxy SmartTag+.

การค้นหา SmartTag+ โดยใช้กล้องของคุณ

ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่อาจสร้างหรือได้ยินเสียงได้ยาก เช่น ในห้องสมุด

1 เริ่มแอพ SmartThings
2 เรียกใช้ SmartThings ค้นหาและเลือก SmartTag+ ที่คุณต้องการค้นหา
3 เลือก "ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง"
4 เลือก “ค้นหาโดยใช้กล้อง” กล้องของคุณจะเปิดขึ้น และแอพจะแสดงทิศทางที่ SmartTag+ ของคุณตั้งอยู่โดยใช้ AR

โปรดทราบ: ฟีเจอร์เสียงของ SmartTag + ของคุณถูกปิดใช้งานในขณะที่ใช้ "ค้นหาโดยใช้กล้อง" เพื่อปรับปรุงการใช้แบตเตอรี่

SmartThings app highlighted on the home screen. SmartThings app highlighted on the home screen.

ขั้นตอนที่ 1. เปิดแอพ SmartThings

Run SmartThings Find and select the SmartTag+ you wish to locate. Run SmartThings Find and select the SmartTag+ you wish to locate.

ขั้นตอนที่ 2. แตะ SmartThings Find จากนั้นเลือก ¨SmartTag+¨

Scan nearby selected in the SmartThings Find. Scan nearby selected in the SmartThings Find.

ขั้นตอนที่ 3. เลือก “ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง”

Screen to run "Find Using Camera". Screen to run "Find Using Camera".

ขั้นตอนที่ 4. แตะ "ค้นหาโดยใช้กล้อง"

Phone using AR to find lost SmartTag+. Phone using AR to find lost SmartTag+.

ขั้นตอนที่ 5. ค้นหา SmartTag+

ข้อกำหนดสำหรับการใช้ฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง”

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือ Galaxy ของคุณรองรับ UWB

  • อุปกรณ์ที่รองรับ UWB: Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold2

เมื่อ SmartTag+ ของคุณอยู่ใกล้กับอุปกรณ์มือถือ Galaxy ของคุณเพียงพอ (ภายใน 15 เมตรในพื้นที่เปิดโล่ง) จะตรวจพบสัญญาณ UWB ซึ่งเปิดใช้งานฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง”

โปรดทราบ: สัญญาณ UWB อาจถูกลดทอนหรือปิดกั้นโดยสิ่งกีดขวางในบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่จำกัด เช่น ท้ายรถหรือภายในตู้เหล็ก สัญญาณอาจตรวจไม่พบแม้ในขณะที่แท็กอยู่ใกล้ "ค้นหาโดยใช้กล้อง" อาจไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในกรณีเหล่านี้

ตำแหน่งที่ระบุอาจแตกต่างไปจากตำแหน่งจริงของแท็กในพื้นที่เล็กๆ ในอาคาร หรือหากมีการติดตั้งฝาครอบหรือเคสบนอุปกรณ์มือถือ Galaxy ของคุณ โปรดนำเคสหรือฝาครอบออกก่อนใช้ฟีเจอร์ค้นหา

ฟีเจอร์ "ค้นหาโดยใช้กล้อง" ถูกปิดใช้งาน

หากฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง” ยังคงปิดใช้งานอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ใกล้ SmartTag+ ของคุณ โปรดดูด้านล่าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือ Galaxy ของคุณรองรับ UWB

1 ฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง” อาจถูกปิดใช้งานเมื่อ SmartTag+ ของคุณมีพลังงานเหลือน้อย
2 ฟีเจอร์ “ค้นหาโดยใช้กล้อง” เปิดใช้งานเมื่ออุปกรณ์มือถือ Galaxy ของคุณตรวจพบสัญญาณ UWB จาก SmartTag+ ของคุณ อุปกรณ์และแท็กของคุณต้องอยู่ในระยะใกล้ (ภายในประมาณ 15 เมตร) จึงจะเกิดขึ้น

สิ่งกีดขวางใดๆ ใกล้ SmartTag+ ของคุณอาจทำให้สัญญาณอ่อนลง คุณอาจใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ หรือความแม่นยำของคุณสมบัติอาจต่ำ สัญญาณจาก SmartTag+ ของคุณอาจอ่อนหากอยู่ในลิ้นชัก ในพื้นที่จำกัดอื่นๆ หรือหลังกำแพง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ