อุปกรณ์ออนไลน์บางเครื่องขึ้นออฟไลน์ในฮับ SmartThings

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29
Smartphone with devices in the SmartThings hub.

หากอุปกรณ์บางตัวที่เชื่อมต่อกับฮับของคุณปรากฏออฟไลน์ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เปิดอยู่ 

หากไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์มาระยะหนึ่ง แสดงว่าแบตเตอรี่อาจหมด ตรวจสอบแบตเตอรี่และเปลี่ยนหากจำเป็น จากนั้นตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

  • ตรวจสอบระยะห่างระหว่างฮับและอุปกรณ์ และสิ่งกีดขวางที่อาจกีดขวางสัญญาณ อุปกรณ์อื่นอาจทำหน้าที่เป็น Repeater (Zigbee Repeater) ระหว่างอุปกรณ์ที่ชำรุดและฮับ การถอดอุปกรณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อื่น

ย้ายอุปกรณ์ออฟไลน์เข้าใกล้ฮับมากที่สุด โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออีกครั้ง 

  • รีสตาร์ทฮับ SmartThing โดยปิดและเปิดใหม่ จากนั้นตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออีกครั้ง.

  • หากอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบยังคงแสดงสถานะออฟไลน์ ให้ลบและลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่

1. ลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนจาก SmartThings

Step 1. Device icon highlighted on the SmartThings home screen. Step 1. Device icon highlighted on the SmartThings home screen.

ขั้นตอนที่ 1. แตะ ¨อุปกรณ์¨ เพื่อดูอุปกรณ์ของคุณ

Step 2. Press and hold device to delete on the SmartThings app. Step 2. Press and hold device to delete on the SmartThings app.

ขั้นตอนที่ 2. กดอุปกรณ์ค้างไว้เพื่อลบ

Step 3. Edit device options on the SmartThings app. Step 3. Edit device options on the SmartThings app.

ขั้นตอนที่ 3. แตะ ¨แก้ไข¨

Step 4. Delete device on the SmartThings app. Step 4. Delete device on the SmartThings app.

ขั้นตอนที่ 4. แตะ ¨ลบอุปกรณ์¨

2. ลงทะเบียนอุปกรณ์อีกครั้งตามขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์ดั้งเดิม

Step 1. More icon (+) selected on SmartThings app. Step 1. More icon (+) selected on SmartThings app.

ขั้นตอนที่ 1. แตะ เพิ่มเติม (+) ที่ด้านบนของหน้าจอ

Step 2. Select Add device option. Step 2. Select Add device option.

ขั้นตอนที่ 2 แตะ ¨อุปกรณ์¨ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์

Step 3. A list of devices with Add device displayed at the top on the SmartThings app. Step 3. A list of devices with Add device displayed at the top on the SmartThings app.

ขั้นตอนที่ 3. แตะประเภทของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ