วิธีการเปิดและปิดสัญญาณแจ้งเตือนที่ประตูตู้เย็น?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-02-21

เมื่อตู้เย็นของคุณถูกส่งมาจากโรงงาน ฟังก์ชันสัญญาณเตือนประตูจะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเป็นเปิด หากคุณต้องการเปิดและปิดสัญญาณกันขโมยที่ประตูด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

วิธีเปิด/ปิดสัญญาณแจ้งเตือนที่ประตู

  • หากต้องการเปิดสัญญาณเตือนที่ประตู ให้แตะปุ่มสัญญาณเตือนที่ประตู
  • เมื่อตั้งสัญญาณเตือนที่ประตูเป็นเปิด สัญญาณแจ้งเตือนที่ประตูจะสว่างขึ้น หากประตูเปิดอยู่นานกว่า 2 นาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบในขณะที่เสียงเตือนดังขึ้น
  • หากต้องการปิดสัญญาณเตือนที่ประตู ให้แตะปุ่มสัญญาณเตือนที่ประตูแบบเดียวกับที่คุณเปิดสัญญาณเตือนที่ประตู จากนั้นไฟแสดงสถานะการเตือนจะดับลง
  • ประเภทที่ 1
door alarm indicator on the control panel display
  • ประเภทที่ 2
door alarm indicator on the control panel type 2
  • ประเภทที่ 3
door alarm indicator on the control panel type 3

ขั้นตอนที่ 1. แตะ แอพ, เปิดแอพ Fridge Manager จากนั้นแตะ การตั้งค่าตู้เย็น

tap fridge manager settings

ขั้นตอนที่ 2. แตะ Door Alarm Deactivate จากนั้นแตะ Proceed

tap door alarm deactibate

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ